Haemme Aditron BPO ulkoistuspalveluihin Kajaaniin Delivery Manageria vastaamaan asiakkaamme ulkoistetusta palkka ja HR – palvelukokonaisuudesta. Tehtävä tarjoaa mielenkiintoisen näköalapaikan sähköistyvien palkka- ja HR -palveluiden parissa sekä siihen liittyvää muutosjohtamista. Tehtävässä vastaat toimituskokonaisuuden asiakaskokemuksesta, laadusta, kannattavuudesta sekä henkilöstöstä.

Toimit tehtävässä tiiviissä yhteistyössä sekä asiakkaan että henkilöstön suuntaan. Vastaat sopimuksen toteutumisesta käytännössä yhdessä tiimisi kanssa ja nostat asioita muutoshallinnan piiriin. Tehtävässä toimit myös tiiviissä yhteistyössä Aditron myynnin kanssa sekä muiden ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien kanssa. Tehtävässä vastaat henkilöstön osaamisesta sekä kehittymisestä muuttuvassa ja kehittyvässä toimintaympäristössä.

Odotamme Delivery Managerilta ymmärrystä ulkoistetuista palkka- ja HR -palveluista sekä kykyä ja innostusta uusien toimintamallien luomiseen ja siihen liittyvän toteutuksen johtamiseen. Viestinnälliset taidot sekä asiakas- että esimiestyössä ovat tärkeät. Asiakasvastuullisuus on tehtävässä myös keskeisessä roolissa.

Tehtävän päävastuut:

  • Toimitusportfolion tulosvastuu sisältäen asiakaskannattavuus, laatu, asiakaskokemus sekä henkilöstötyytyväisyys
  • Sopimusten seuranta ja muutoshallinnan toteutus
  • Muutosjohtaminen, sisältäen sähköisten prosessien käyttöönoton tukemista, henkilöstön osaamisen kehittäminen
  • Asiakkaiden ohjausryhmä- ja yhteistyökokouksiin osallistuminen ja niihin asioiden valmistelu sekä seuranta
  • Asiakkuuden operatiivisesta yhteistyöstä vastaaminen sekä vaikuttamista strategiseen yhteistyöhön sekä sen kehittämiseen

Tehtävään valitulta henkilöltä odotamme:

  • Ymmärrystä palkka- ja HR -prosesseista
  • Hyvät vuorovaikutustaidot sekä sisäisessä – että asiakasyhteistyössä
  • Halua kasvaa ja kehittyä esimiestehtävissä
  • Positiivista energiaa ja asennetta
  • Valmius kirjalliseen ja suulliseen englannin kielen ilmaisuun

Tarjoamme vaatimusten vastapainoksi haastavan, innostavan ja mielenkiintoisen tehtäväalueen suoraan muutoksen keskiössä. Olet etunenässä johtamassa ja vaikuttamassa palkka- ja HR -prosessien digitalisoitumiseen.

Jätä hakemuksesi Aditron rekrytointijärjestelmään viimeistään 31.1.2022 Lisätietoja tehtävästä saat:   

Riitta Koskinen puh. 040 1434 397 tai riitta.koskinen@aditro.com ja Hanne-Maarit Räisänen puh. 040-5591326 tai hanne-maarit.raisanen@aditro.com

Sijaintipaikkana on Kajaani. Tehtävä edellyttää matkustusvalmiutta.

 

 

Aditro

Aditro on yksi Pohjoismaiden johtavista palkka-ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen sekä palkkahallinnon ulkoistuspalveluiden asiantuntijaorganisaatioista. Yhdistämällä yli 50 vuoden kokemuksen nykyaikaisimpiin mobiiliteknologioihin, Aditro muuttaa henkilöstö- ja palkkahallinnon toimintaa. Aditro on osa SD Worxia, jolla on yli 76.000 asiakasta, jotka luottavat SD Worxin yli 75 vuoden kokemukseen. SD Worx tarjoaa HR-ratkaisujaan yli 150 maassa, laskee yli 5 miljoonan palkansaajan palkat ja sijoittuu alallaan viiden arvostetuimman yhtiön joukkoon. SD Worxin yli 5.300 työntekijää työskentelevät 16 maassa; Belgiassa (HQ), Itävallassa, Virossa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Irlannissa, Luxemburgissa, Mauritiuksella, Alankomaissa, Norjassa, Puolassa, Espanjassa, Ruotsissa, Sveitsissä ja UK:ssa. Lisätietoa SD Worxista www.sdworx.com