Bilfingerin palkkaprosessiin kaivattua tehokkuutta Aditron palkkapalvelun avulla

Bilfinger Industrial Services Finland Oy on valinnut palkkapalvelukumppanikseen Aditron, tavoitteenaan varmistaa laadukas ja oikeellinen palkanlaskenta. Palkkapalvelut toteutetaan modernilla ja uudistuneella Aditro W:llä – palkanlaskennan pilvipalveluratkaisulla.

Jokaisen palkkapalvelun käyttöönottoprojektin onnistumisen edellytys on tarkka tilannekartoitus sekä asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten määrittely. Prosessikonsultoinnin avulla kyetään kartoittamaan tarkasti asiakkaan nykytilanne, mahdolliset kehitystarpeet sekä organisaation ulkoistusvalmius.

Bilfinger oli pohtinut ulkoistamisen hyötyjä tarkasti ja pitkään. Yhtiö halusi turvata palkanlaskennan toimivuuden ja oikeellisuuden vähäisten henkilöstöresurssien vuoksi sekä compliance-vaatimusten osalta.

– Aditron palkanlaskenta on täysin läpinäkyvää ja asiakkaalle haetaan aktiivisesti kustannustehokkaita ratkaisuja. Lisäksi palkanlaskentatiimissä on hyvä osaaminen työehtosopimuksien tulkinnassa, sanoo Bilfinger Industrial Services Finland Oy:ssä HR-päällikkönä työskentelevä Daniela Karlsson.

Automatisoinnilla tehokkuutta palkkaprosessiin

Bilfingerillä oli aikaisemmin oma sisäinen palkanlaskenta, jonka myötä heille oli kertynyt kokemusta ja osaamista palkanlaskennan operatiivisesta vastuusta. Käyttöönottoprojektin aikana yhtiön palkkajärjestelmä optimoitiin niin, että siihen tehtiin automatisointia, jonka myötä rutiininomaiset manuaaliset työt jäivät pois. Tämä toi palkkaprosessiin kaivattua tehokkuutta ja kustannussäästöjä.

Aditrolle palkkapalvelun sujuvuus ja laatu ovat ensiarvoisen tärkeitä. Toimintaa kehitetään jatkuvasti ja palveluprosesseissa hyödynnetään viimeisintä teknologiaa, jonka avulla taataan laadukas ja kustannustehokas palvelu asiakkaalle.

Projektin toteutuksesta täydet pisteet Aditrolle

Ammattimainen palkkapalvelun käyttöönottotiimi vei projektin alusta lähtien maaliin luotettavasti, tehokkaasti ja ennalta tehdyn projektisuunnitelman mukaan. Karlssonin mukaan käyttöönottoprojekti oli erittäin onnistunut.

–  Aditron projektityöskentelytapa oli hyvin hallittua: kaikki oli tarkasti strukturoitua eri vaiheiden osalta, ja prosessit ja toimintatavat hyvin hiottuja. Lisäksi projektipäälliköllä sekä projektitiimillä oli asiat hyvin hallussa.

Projektin aikana tehtiin kehitystoimenpiteitä, joilla parannettiin palkanlaskennan oikeellisuutta ja laatua, sekä tehostettiin prosesseja. – Aditron asiantuntijat antoivat neuvoja ja kertoivat, mitkä toimintamallit olisivat parempia ottaa käyttöön. Aditro on toimintavarma toimittaja ja heihin voi luottaa, toteaa Karlsson.

Luotettava kumppani takaa laadukkaan palkanlaskennan

Palkanlaskennan ulkoistaminen on selkeä kokonaisuus, joka mahdollistaa asiakkaalle omien HR-voimavarojen keskittämisen liiketoiminnan kanssa työskentelyyn ydinliiketoiminnan parhaaksi. Luotettavan kumppanin avulla yrityksen toiminnan kannalta kriittinen palkkapalvelu hoidetaan luotettavasti ja ammattitaitoisesti. Laadukkaalla palkkapalvelulla on suora vaikutus myös henkilöstökokemukseen

Kulunut vuosi pandemian keskellä on osoittanut, että tilanteet saattavat muuttua äkillisesti ja tällöin organisaation voimavarat ovat tärkeä olla kytkettynä muutostilanteiden johtamiseen ja tukemiseen, myös HR:stä. Palkkapalvelut hoituvat luotettavan kumppanin toimesta kaikissa tilanteissa myös pandemian aiheuttaman epävarmuuden keskellä: jatkuvuus on varmistettu asiakkaillemme laajan palkka-asiantuntijaosaamisemme toimesta, palkanlaskenta ei ole epävarmuuden keskelläkään muutaman asiantuntijan varassa.

”Meillä Aditrolla palkanlaskenta on ydinosaamistamme, jota kehitämme ja ylläpidämme jatkuvasti. Laadukas palkanlaskenta edellyttää vahvaa ymmärrystä eri toimialoista, lainsäädännöistä, työehtosopimuksista ja niiden vaikutuksista palkanlaskentaan tietoturvaa ja tietosuojaa unohtamatta. Lisäksi tärkeässä roolissa ovat ammattitaitoinen asiakaspalvelu, kyky mukautua muutoksiin ja auttaa asiakasta niissä. Vahvuutemme perustuu 50 vuoden kokemuksesta syntyneeseen vahvaan osaamiseen ja ymmärrykseen, toimiviin ja tehokkaisiin kokonaisuutta palveleviin prosesseihin sekä nykyaikaisten teknologioiden hyödyntämiseen”, kertoo Aditron palkkapalveluiden johtaja Hanna Mattinen ja jatkaa: ”Meillä on Aditrossa saman katon alla sekä palkkajärjestelmämme, tuotekehitys että palkkapalvelu. Tämä on ehdottomasti meille vahvuus ja asiakkaillemme etu. Kehitämme Aditrossa palkkajärjestelmäämme ja palkkapalveluitamme jatkuvasti vastaamaan kehittyviin tarpeisiin”.

Lisätietoja

Daniela Karlsson
HR Manager, Bilfinger Industrial Services Finland Oy
puh. 050 505 7011

Hanna Mattinen              
Johtaja, HR- ja palkkapalvelut, Aditro
puh. 040 829 2242

Bilfinger Industrial Services Finland Oy
Bilfinger Industrial Services Finland Oy on osa kansainvälistä Bilfinger-konsernia. Prosessiteollisuuden johtava palveluntarjoaja suunnittelee, korjaa ja ylläpitää kiinteistöjä sekä rakenteita teollisuus-, kiinteistö- ja energiantuotannon aloille. Yhtiöllä on Suomessa 14 toimipaikkaa, joissa työskentelee lähes 450 insinöörialan ammattilaista, joiden osaaminen täyttää alan korkeimmat työturvallisuusstandardit.
is-finland.bilfinger.com

Aditro BPO Oy
Aditro on johtava palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen sekä ulkoistuspalvelujen pohjoismainen asiantuntija. Monipuolinen osaamisemme pohjautuu pitkään yhdessä tehtyyn kehitystyöhön asiakkaidemme kanssa. Työllistämme lähes 600 ammattilaista, jotka tukevat yksityisen sektorin asiakkaitamme hallinnollisten töiden digitalisoinnissa, automatisoinnissa sekä tehostamisessa.
aditro.fi