Työajanhallinta – Time

Hallitse työajanhallintaan liittyviä prosesseja kaikentyyppisissä työsuhteissa Pohjoismaisten lainsäädäntöjen mukaisesti. Yksinkertaisen työntekijöille luodun raportoinnin, esimiehille rakennetun tiimiyhteenvedon sekä Aditro W -integraation ansiosta tarjoamme automatisoidun prosessin, joka varmistaa aina oikeellisen lopputuloksen.   

Tee työntekijöidesi tuntikirjauksista ja niiden hyväksymisestä sujuvaa. Aditro Time tekee työaikakirjausten, poissaolojen ja lomien ilmoittamisesta nopeaa ja helppoa, ja tarjoaa esimiehille helposti ymmärrettävän näkymän kaikista hyväksynnöistä.

Järjestelmää käytetään keräämään ja hallitsemaan työntekijöiden työaikatietoja ja mahdollisia poikkeamia, sekä varmistamaan palkkahallinnolle ilmoitettavat palkkatiedot työntekijöille asetettujen maksuperusteiden mukaisesti.

Time-moduuli

Perusmoduuli
  • Työajanseuranta
  • Pyynnöt ja suunnitelmat
  • Lomat
  • Poissaolot
Lisämoduuli
  • Työajan tulkinta
  • Come & go
  • Projektiraportointi

Ominaisuudet yhdellä vilkaisulla

Perusmoduuli Time

Työaikakirjanpito

Aditro Time, Aditro People ja Aditro W ovat tiukasti toisiinsa integroituja järjestelmiä, jotka tarjoavat tehokkaan ja aikaa säästävän tavan rakentaa luotettavan lopputuloksen takaavat työajanhallinnan prosessit.

Yleiskatsaus ominaisuuksista
• Tarjoa työntekijöille helppo ja nopea tapa kirjata työtunteja mobiliisovelluksella tai webbiselaimella, missä tahansa he ovatkaan.
• Hyödynnä kansallisia aloituspaketteja työaikakirjanpitoon tai konfiguroi järjestelmä tukemaan kaikkia työehtosopimuksia.
• Tarjoa työntekijöille mahdollisuus tarkastella ja hallita työajanhallintaan liittyviä tehtäviä helpon käyttöliittymän avulla.

Perusmoduuli Time

Pyynnöt ja suunnitelmat

Tee poissaolopyyntöjen luomisesta nopeaa. Informoi työntekijöitä hyväksytyistä ja hylätyistä pyynnöistä nopeasti automaattisten ilmoitusten avulla. Pidä kollegasi ajan tasalla tiimiläisten saatavuudesta ja läsnäolosta.

Yleiskatsaus ominaisuuksista
• Auta esimiehiä hallinnoimaan lomiin tai ylitöihin liittyviä poissaolopyyntöjä.
• Auta tiimiläisiä koordinoimaan, suunnittelemaan ja jakamaan tietoja läsnä- ja poissaoloista.
• Tee loma- ja poissaolopyyntöjä helposti webbiversiolla tai mobiilisovelluksella.Perusmoduuli Time

Hyväksynnät

Vapauta esimiehet aikaa vievältä hallintotyöltä. Mobiilisovelluksen avulla hyväksynnät ovat hoidettu hetkessä.

Yleiskatsaus ominaisuuksista
• Esimiehet voivat hyväksyä ja hylätä pyyntöjä sekä hyväksyä kunkin jakson työaikakirjaukset.
• Hyväksytyt kirjaukset kultakin ajanjaksolta ovat valmiita siirrettäväksi palkkahallintoon.
• Mikäli pyyntö hylätään, saa työntekijä ilmoituksen järjestelmän aloitusnäkymään.
• Viestit tehtävänannoista, kun työaikaraportit tulee lähettää hyväksyttäväksi.
• Myös esimiehen on mahdollista vastaanottaa tehtävänantoja hyväksyttävistä raporteista ja määräajoista.
• Yleisnäkymä/yhteenveto hyväksyntöjen tilasta.
• Voidaan tilata joko esimiehen, tietyn jakson tai kirjausten perusteella.


Perusmoduuli Time

Muistutukset

Pysy ajan tasalla määräajoista AHR-muistutusten avulla

Yleiskatsaus ominaisuuksista
• Järjestelmässä on sekä automaattisia että manuaalisia muistutuksia. Jaksomuistutukset huolehtivat, että työntekijä raportoi tietyn jakson kirjanpidon tai lähettää kirjaukset hyväksyttäväksi. Työntekijät voivat myös muistuttaa esimiestään hyväksymään kirjaukset. Sähköpostimuistutukset ja mobiilisovelluksen Push-muistutukset nopeuttavat työnkulkua ja varmistavat, että tarvittavat toimenpiteet tapahtuvat nopeasti.
• Manuaaliset muistutukset voidaan lähettää ylläpitäjän toimesta esimiehelle, joka ei ole hyväksynyt tietyn jakson kirjapitoja.
• Automaattisia tehtävänantoja voidaan konfiguroida lähtemään joko pyyntöjen tai minkä tahansa kirjauksen perusteella.

Perusmoduuli Time

Perustoiminnallisuudet

Aditro Time, Aditro People ja Aditro W ovat tiukasti toisiinsa integroituja järjestelmiä, jotka tarjoavat tehokkaan ja aikaa säästävän tavan rakentaa luotettavan lopputuloksen takaavat työajanhallinnan prosessit.

Yleiskatsaus ominaisuuksista
• Rakenna dynaamisia työnkulkuja hyväksynnöille, sijaisuuksille sekä valtuutuksille Aditro People -moduulin avulla.
• Rakenna ja hallitse työntekijöiden työaikakirjanpidon selitteitä ja aikatauluja yksinkertaistamaan raportointia.
• Hyödynnä täydellistä integrointia Aditro Payroll -moduulin kanssa loma- ja ylityösaldojen korjaukseen.
• Luo edistyneitä kirjaushakuja.
• Hallitse kirjausperusteita, maksukoodeja ja validointeja.

Time-moduulin versiot

Basic

• Ilman työajan tulkintaa
• Ei automaattisia laskelmia
• Kaikki työaikakirjauksiin ja poissaoloihin liittyvät koodit saatavilla
• Hyväksynnät ja työnkulut
• Mobiilisovellukset

Standard

• Työajan standarditulkinta
• Kaikki ominaisuudet, jotka saatavilla myös ilman työajan tulkintaa -versiossa
• Laskenta
• Työaikalainsäädäntö ja määritellyt työehtosopimukset
• Ennakkoon määritellyt laskentasäännöt

Advanced

• Edistynyt työajantulkinta
• Kaikki ominaisuudet, jotka saatavilla myös työajan standarditulkinta-versiossa
• Kattavampi valikoima laskentasääntöjä
• Asiakaskohtaiset säännöt

Perusmoduuli Time

Scheduling (tulossa)

Työvuorot aina työntekijöiden saatavilla.

Yleiskatsaus ominaisuuksista
• Työvuorot aloitus- ja päättymisajankohtineen näytetään kalentereissa ja tiimisuunnitelmissa.
• Työvuorojen laatimiseen ja määrittelyyn tarkoitettu suunnittelumoduuli on saatavilla.
• Lisämoduulia käytettäessä voidaan flex frame -ominaisuus yhdistää suoraan tiettyihin työvuoroihin tai työajan laskentasopimuksen kautta.
• Työvuoroja voidaan lisätä Standard-, Standby- tai On Call -vuoroina.
• Järjestelmä hallitsee yövuorojen eri päivämäärille sijoittuvat alkamis- ja päättymisajankohdat.
• Työvuorolistan poikkeamia voidaan hallinta yhdistetyllä poikkeama-aikataululla, poikkeamapäivällä tai kirjaamalla muutos työvuorossa.