Aditro vastuullisemman ja turvallisemman toiminnan asialla

Pilvipalveluiden tuottamiseen vaadittavien konesalien, servereiden ja muiden laitteiden käyttö kuluttaa tiettävästi paljon energiaa. Niiden tuomat hyödyt ovat kuitenkin kiistattomia, niin liiketoiminnan kustannustehokkuuden kuin vastuullisuudenkin kannalta. Pilvipalveluiden käytön yleistyessä ja tietomäärien kasvaessa nopeasti datakeskusten merkitys liiketoiminnan kannalta kasvaa entisestään. Tehokas toiminta edellyttää luotettavia, tietoturvallisia ja tehokkaita tietoliikenneyhteyksiä ja konesaleja. Koska datakeskukset kuluttavat arviolta jopa kolme prosenttia kaikesta globaalisti tuotetusta energiasta ja päästöjen kerrotaan olevan maailmanlaajuisesti jopa yhtä suuret kuin lentoliikenteestä aiheutuvat päästöt, korostuu vihreiden konesalipalveluiden merkitys entisestään. Pienentääkseen hiilijalanjälkeään ja kehittääkseen vastuullisia toimintatapoja on organisaatioiden tärkeää valita kumppani, joka takaa ympäristöystävällisesti ja vastuullisesti tuotetut pilvipalvelut.

Pyrkimyksenämme on kehittää kestäviä pilvipalveluita, jotka edesauttavat ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Tavoitteenamme on luoda ympäristöpolitiikka, jonka avulla vähennämme ympäristövaikutuksiamme sekä parannamme ja edistämme kestävämpää ja ympäristöystävällisempää toimintaa. Tähtäimessämme on ISO 14001 -sertifikaatti, kansainvälinen standardi, joka tarjoaa organisaatioille perusteet hallita ja kehittää ympäristöön liittyviä vaikutuksia käyttämällä omaa ympäristönhallintajärjestelmää. Monissa organisaatioissa kiinnostus vastuullisempaan ja ympäristön huomioivaan sekä hiilijalanjälkeä pienentävään toimintaan on jo lisääntynyt ja tulevaisuudessa tästä muodostuu epäilemättä myös yksi merkittävä tekijä kilpailukyvyn kannalta. Monilla aloilla ISO 14001-sertifiointi on jo jopa sopimusehto kumppanuuksia ja asiakassuhteita solmittaessa.

Teemme väsymätöntä kehitystyötä palveluidemme tietoturvallisuuden, luotettavuuden, saatavuuden ja ilmastovaikutusten parantamiseksi. Turvallisten ja luotettavien SaaS-palveluiden tuottaminen on meille ensisijainen prioriteetti. Hallintajärjestelmämme on ISO 27001 -sertifioitu ja täyttää kaikki kansainvälisen standardin asettamat vaatimukset. ISO 27001 määrittelee tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän vaatimukset, joiden avulla riskejä voidaan arvioida ja johon perustuen tarvittavia ehkäiseviä toimenpiteitä toteutetaan.

Aditron pilvipalvelut tuotetaan yksityisessä konesalissa yhdessä kumppanin kanssa, joka jakaa samat tavoitteet niin tietoturvallisuuden kuin omien päästöjensä vähentämisen osalta. Konkreettisena esimerkkinä tästä on Aditron hyödyntämä Elisan palvelinkeskus, josta jaetaan siellä syntyvä lämpö Espoon kaukolämpöverkkoon. Fortumin ratkaisun avulla konesalissa syntynyt 20 000 megawattitunnin lämpö kyetään hyödyntämään edelleen. Hyödyntämättömänä hukkaan menevä lämpö vastaisi noin 1 000 omakotitalon vuotuista lämpöenergian kulutusta.

Liiketoimintamme perustuu asiakkaidemme luottamukseen, palveluiden toimivuuteen ja laadukkuuteen sekä tietoturvallisuuteen. Haluamme myös kantaa vastuumme liiketoimintamme ympäristövaikutuksista, kehittää toimintaamme jatkuvasti ja toimillamme varmistaa kestävän tulevaisuuden jälkipolvillemme.

Lue myös: Vastuullisia ja ympäristöystävällisiä valintoja