Hanna Mattinen

Automaatio tulee – onko osaamisesi valmis?

Oman osaamisen johtaminen, työnkuvan aktiivinen kehittäminen ja vuorovaikutustaidot takaavat menestyksen myös muuttuvassa työelämässä. 

Uhkakuvia ja vähemmän työpaikkoja – vaiko sittenkin vähemmän puuduttavia rutiinitöitä ja mahdollisuus keskittyä mielekkäämpiin tehtäviin? Spekulaatio kehittyvän teknologian tuomista muutoksista käy kiivaana. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että muutokset ovat paraikaa käynnissä, vaikket sitä tietokonettasi tähän työpäivään avatessasi huomaisikaan. Miten siis varmistaa, että oma ammattitaito on käypää valuuttaa myös teknologian myllätessä totuttuja toimintatapoja?

1. Kehitä työtäsi

Meistä jokainen on oman työnsä paras kehittäjä. Haasta itsesi miettimään työn tekemisen tapoja ja uskalla kannibalisoida työtäsi siten, että voit keskittyä jalostusarvoltaan arvokkaamman työn tekemiseen. On ainoastaan järkevää automatisoida rutiinit, joihin liittyy inhimillisen virheen tekemisen mahdollisuus.

Ongelmatilanteiden ratkomiseen, poikkeusten käsittelyyn sekä vuorovaikutustaitoja vaativien tehtävien hoitamiseen tarvitaan jatkossakin ihmistä. Muutokset, lakisääteiset vaateet ja asiakkaiden moninaiset tarpeet tuovat arkeen haasteita alalla kuin alalla. Valmistaudu keskittämään yhä enemmän aikaasi ja osaamistasi tällaisten asioiden ennakointiin ja hallintaan.

2. Ole vuorovaikutustaitojen ammattilainen

Vuorovaikutustaidot – taito toimia ihmiseltä ihmiselle – korostuvat tämän päivän työelämässä. Silti aivan liian usein kommunikointi ontuu, tai asioita ei hoideta loppuun asti asiakaspalvelutilanteissa.

Mitä enemmän rutiinit ja prosessit siirtyvät teknologian hoidettaviksi, sitä enemmän voimme tuottaa asiakasprosessiin arvoa vuorovaikutustaidoillamme. Älä jää takanurkkaan, vaan ole vuorovaikutustaitojen ammattilainen! Kehitä itseäsi, jos tuntuu, että vuorovaikutustaidot eivät ole vahvuutesi. Siitä on hyötyä myös muussa elämässä.

3. Etsi merkityksellisyyttä ja johda itse itseäsi

Emme ihmisinä ole vain prosessin osasia, vaan luomme osaamisellamme ja vuorovaikutustaidoillamme uutta arvoa. Älä jää odottamaan valmiita ratkaisuja muutokseen muilta. Esimiehen tehtävänä on poistaa esteitä ja luoda näkymä tulevaisuudesta, mutta sinun tulee olla aktiivinen toimija muutoksessa.

Myös työn merkityksellisyys korostuu rutiinien poistuessa. Pohdi aktiivisesti, mitä odotat työltä, mikä sinua oikeasti motivoi, miten haluat itseäsi ja työtäsi kehitettävän ja mitä asioita haluat oppia. Mieti, mikä saa sinut kokemaan työsi merkitykselliseksi, ja sano ajatuksesi ääneen.

Työelämä on tulvillaan mahdollisuuksia, kunhan uskallamme itse aktiivisesti haastaa totuttuja toimintatapoja. Usko pois.

Hyvää työpäivää toivottaen,

Hanna Mattinen
Director, HR and Payroll Services

Hanna Mattinen vastaa Aditron ulkoistetuista palkka- ja HR -palveluista. Hannan näkemykset pohjautuvat muutosjohtamisen käytännön kokemukseen tilanteissa missä automaatio tulee osaksi työyhteisöä. Hän on innokas palveluiden kehittäjä mottonaan ”teknologia on hyvä renki, huono isäntä”. Palveluita rakennetaan teknologiamurroksen keskellä aina ihmiseltä ihmiselle.