Tuula Rinkinen

HR-analytiikka lakisääteisten henkilöstösuunnitelmien perustana

Se aika vuodesta, kun lakisääteiset henkilöstösuunnitelmat vähintäänkin päivitetään, ellei jopa laadita alusta alkaen… Mistä aloittaisi, mistä löytäisi ajan tähän? Lainsäädäntö tuo suunnitelmille vähimmäisvaatimukset ja raamit, mutta toisaalta se edellyttää myös yrityskohtaisen suunnitelman laatimista, sitä ”henkilökohtaistamista” juuri meidän tarpeisiimme. Ja mitä ne tarpeet sitten ovat?

Aditrolla HR-järjestelmään kerätään paljon dataa useista lähteistä, mikä systemaattisesti ylläpidettynä luo perustan henkilöstösuunnitelmienkin laatimiselle tai päivittämiselle. Perustiedot sukupuolijakaumasta saa monesti yksinkertaisten Excel-raporttien kautta graafeiksi pyöräyttämällä, mutta tämä vie monesti aikaa ja tekee suunnitelman työstämisestä katkonaista, ”jatkan sitten kun on aikaa”-mentaliteetilla.

Tänä vuonna meillä Aditrolla henkilöstösuunnitelmien perustaksi otettiin Aditro HR:n Analytics-moduulin tuottamat valmiit raportit ja graafit. Nappia painamalla saadaan helposti sukupuoli- ja ikäjakaumat, henkilöstön sitoutumisasteet, sairauspoissaolot ja ylityötilastotkin. Tämä jos mikä on HR:lle kullanarvoista tietoa, ja nimenomaan sitä faktapohjaa, jota suunnitelman perusteellinen tekeminen vaatii. Millainen on yrityksen ikäjakauma? Onko korvausrekrytointeja tiedossa lähivuosina tai onko yrityksen knowledge management -prosesseihin panostettava enemmän? Millainen on sairauspoissaoloprosentti ja miten se on kehittynyt? — ollaanko työterveyshuollon toimintasuunnitelman kanssa oikeilla jäljillä? Miltä näyttää sukupuolijakauma, onko tiimeissä riittävästi diversiteettiä vai pitäisikö tähän panostaa? Ja mikä lienee on henkilöstön vaihtuvuusaste?

HR:n rooli ja vuosisuunnittelu on yhä enemmän faktapohjaista päätöksentekoa, ja sitä varten HR tarvitsee kunnon työkalut henkilöstödatan ylläpitämiseen ja ketterän työkalun datan analysoimiseksi. Ei riitä, että HR-järjestelmä suoltaa pyydettäessä raportteja sopivaan tarkoitukseen muokattaviksi, vaan tarvittava analyysi on oltava saatavilla napin painalluksella, ajantasaisesti. Näin HR pystyy koska tahansa ottamaan katsauksen yrityksen tilanteesta, ja tarkastelemaan trendejä haluamallaan aikajänteellä. Aditro HR Analytics-moduuliin on valmiiksi rakennettu ne infograafit, joita HR ja yritysjohto tarvitsevat arjessaan ja strategisessa henkilöstösuunnittelussaan. Tänä vuonna henkilöstösuunnitelmienkin datan päivitys kävi nopeasti, mikä vapautti aikaa sen todellisen suunnitelman laatimiseen. Faktapohjaisesti.

Tuula Rinkinen
HR Manager, Finland and Estonia