Aditro Office Espoo

HR Cloud näkyy trendinä myös Suomessa — Aditron pilviliiketoiminta kasvanut 70 %

Palkkaratkaisujen johtavan toimittajan Aditron HR- ja palkkaratkaisujen pilviliiketoiminta on kovassa kasvussa. Kuluvan vuoden aikana pilviliiketoiminta on Suomessa kasvanut lähes
70 %.

”HR Cloud on trendi, joka on jo jonkin aikaa edennyt vahvasti maailmalla ja myös Suomessa, mutta kuluneen vuoden aikana tapahtuneen kasvun osalta voidaan puhua lopullisesta käännekohdasta”, kertoo Aditron maajohtaja Petteri Hannula ja jatkaa: ”Asiakkaamme kokevat pilvipalvelut helpommaksi, joustavammaksi ja turvallisemmaksi vaihtoehdoksi, jossa hyödyt nähdään huomattavasti ylläpidollisesti kuormittavaa ja vanhanaikaista On-Premise -ratkaisua suuremmiksi”.

On-Premise -ratkaisut ovat palkka- ja henkilöstöhallinnossa tulleet tiensä päähän

Keskeisimmät syyt SaaS-palveluiden suosion kasvamiseen ovat teknologisen kehityksen nopeus, ratkaisujen skaalautuvuus tarpeen mukaan, järjestelmän käyttökustannusten läpinäkyvyys sekä korkea tietoturva.

”Pilvipalvelut mahdollistavat automaation hyödyntämisen yhä laajemmin, mikä erityisesti palkkahallinnossa vapauttaa olennaisesti palkka-asiantuntijan aikaa sekä parantaa palkkapalveluiden tarkkuutta ja laatua. Lisäksi omakoneympäristöön verrattuna kustannusten ennakointi on huomattavasti helpompaa, kun järjestelmän ylläpitoon, kehitystarpeisiin sekä henkilöstön kompetenssien varmistamiseen liittyviä kuluja ei tarvitse samaan tapaan seurata ja ennakoida”, jatkaa Hannula.

Tietoturva on Aditrolle vahva kilpailuetu sekä asia, josta yhtiö saa jatkuvaa kiitosta. Pilvipalveluiden käyttö vähentää organisaatioilta myös GDPR-säädöksiin liittyvää taakkaa pilvipalvelukumppanin huolehtiessa sensitiivisen tiedon asianmukaisesta säilyttämisestä ja käsittelystä.

”Tietoturva on meille paitsi ehdoton prioriteetti myös jatkuvan kehityksen kohde. Sen osoittaa myös Aditron pilvipalveluille myönnetty ISO 27001 -sertifikaatti, joka kertoo tietoturvan hallintajärjestelmän kyvykkyydestä, valmiuksista ja riskienhallintakyvystä”, toteaa Hannula.

Kilpailukykyä vastuullisesti tuotetuilla pilvipalveluilla

ICT-alan hiilidioksidipäästöjen on arvioitu olevan globaalisti n. 2 prosenttia kaikista päästöistä. Alalla toimivien organisaatioiden valinnoilla ja toimilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisemisessä. Merkittävin tekijä ja suurin hyöty SaaS-palveluissa on konesaleihin verrattuna laitteiden, sekä näistä aiheutuvan energiankulutuksen määrä.

”Aditron pilvipalvelut tuotetaan yksityisessä konesalissa yhdessä kumppanin kanssa, joka jakaa samat tavoitteet niin tietoturvallisuuden kuin omien päästöjensä vähentämisen osalta. Konkreettisena esimerkkinä tästä on Aditron hyödyntämä palvelinkeskus, josta siellä syntyvä lämpö jaetaan Espoon kaukolämpöverkkoon. Konesalissa syntynyt 20 000 megawattitunnin lämpö hyödynnetään edelleen kotitalouksille Espoossa — hyödyntämättömänä hukkaan menevä lämpö vastaisi noin 1 000 omakotitalon vuotuista lämpöenergian kulutusta”, kertoo Aditron ICT- ja pilvipalveluista vastaava Janne Leppänen.

Aditron pyrkimyksenä on kehittää kestäviä pilvipalveluita, jotka edesauttavat ilmastonmuutoksen hillitsemistä.

”Tähtäimessämme on ISO 14001 -sertifikaatti, kansainvälinen standardi, joka tarjoaa organisaatioille perusteet hallita ja kehittää ympäristöön liittyviä vaikutuksia käyttämällä omaa ympäristönhallintajärjestelmää. Monissa organisaatioissa kiinnostus vastuullisempaan ja ympäristön huomioivaan sekä hiilijalanjälkeä pienentävään toimintaan on jo lisääntynyt ja tästä muodostuu koko ajan merkittävämpi tekijä kilpailukyvyn kannalta”, Leppänen jatkaa.

Lisätietoja:

Head of Aditro Enterprise Finland
Petteri Hannula
Puh. 050 550 4692

Head of Cloud Operations
Janne Leppänen
Puh. 040 354 1563