HR ja palkanlaskenta eivät toimi kuten ennen

Jo yli 50 vuoden ajan olemme Aditrolla on uskoneet, että HR- ja palkkaprosessien keskiössä tulee olla työntekijät ja heidän tarpeensa. Tämän filosofian siivittämänä olemme kehittäneet ratkaisuja, jotka vapauttavat asiantuntijoiden aikaa lisäarvoa tuottavaan työhön.

“Missiomme on tehdä HR:ään ja palkanlaskentaan liittyvät tehtävät helpoksi kaikille, ja auttaa HR- ja palkka-asiantuntijoita keskittymään laadukkaiden palveluiden tuottamiseen sen sijaan, että he käyttäisivät aikansa toteuttaessaan prosesseihin liittyviä mekaanisia tehtäviä”, kertoo Aditro Groupin toimitusjohtaja Martin Sjögren.

HR- ja palkkapalveluiden tulevaisuus on pilvipalveluissa

Aditro tarjoaa joustavia pilvipalveluita, jotka vastaavat kaikkiin henkilöstö- ja palkkahallinnon tarpeisiin henkilötietojen hallinnasta ja työaikakirjanpidosta aina matka- ja kuluhallintaan sekä analytiikkaan saakka. Pohjoismaisena toimijana järjestelmät vastaavat myös paikallisiin viranomaisvaatimuksiin kaikissa maissa. Yksi tärkeimmistä ja olennaisimmista hyödyistä on se, että Aditron ratkaisujen ansiosta asiantuntijoiden aikaa kyetään vapauttamaan luovempaan ja tuottavampaan työhön. Hyödyntämällä joka päiväisissä tehtävissä älykästä teknologiaa, toistuvia rutiinitehtäviä voidaan automatisoida, jolloin asiantuntijoiden aikaa jää varsinaisille työtehtäville.

Esimerkiksi monet viranomaisraportointiin liittyvät monimutkaiset ja aikaa vievät tehtävät ovat helposti automatisoitavassa. Tämä ei vapauta yksin palkka-asiantuntijan aikaa, vaan minimoi myös riskejä seurauksista, joita viranomaisvaatimusten laiminlyöminen voi aiheuttaa. Asiakkaidemme arki ja liiketoiminta parantuvat mobiili- ja pilvipalveluiden ansiosta. Mobiiliteknologian myötä esimiehet ja työntekijät voivat huolehtia HR-rutiineista helposti missä ja milloin tahansa. Pilvipalvelut tuovat organisaatioille siis merkittävää joustavuutta”, Sjögren jatkaa.

Muuttuvat liiketoimintatarpeet luovat uusia vaatimuksia tukijärjestelmille ja -palveluille

Alalla on perinteisesti totuttu kahteen erilaiseen liiketoimintamalliin. Yritykset ovat joko ostaneet ohjelmistolisenssejä ja ylläpitäneet niitä organisaation omin voimin, tai sitten he ovat ulkoistaneet kaikki HR- ja palkkapalvelut kumppanille.

“Olemme tunnistaneet, että nämä mallit eivät enää vastaa asiakkaidemme tarpeisiin. Siksi olemme kehittäneet joustavia hybridi ratkaisuja, kuten Aditro Pay, jotka ovat helposti skaalautuvia ja mukautuvat nopeasti muuttuviin liiketoimintatarpeisiin”, Sjögren toteaa ja jatkaa: “Teimme valtavan investoinnin näihin uusiin ratkaisuihin, jotta palvelisimme asiakkaidemme tarpeita paremmin, ja että he säästäisivät sekä aikaa, että kustannuksia. Viime vuonna mobiilisovellusten käyttäjämäärät olivat lähes kaksinkertaiset odotuksiimme nähden. Olen todella iloinen, että asiakkaamme ovat vastaanottaneet uudet standardoidut ja automatisoidut pilvipalvelumme vastaan näin positiivisesti.”

”Meillä Aditrolla pilvipalvelupohjaisten tuote- ja palveluprosessien kehittämisessä fokusoidaan automatisoimaan tehtäviä, jotka säästävät esimiesten ja työntekijöiden aikaa, helpottavat heidän kokemaa hallinnollista taakkaa ja vähentävät virheitä HR- ja palkanlaskentaprosesseissa. Järjestelmään tehty investointi voi maksaa itsensä takaisin vain, jos sitä oikeasti käytetään. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää arvioida myös digihankkeen ”Return on Experience”. Tällä viitataan siihen, kuinka käyttäjät suhtautuvat järjestelmään ja kuinka se todellisuudessa vaikuttaa heidän työhönsä. Kun teknologia toimii aidosti työntekijän tukena ja sujuvoittaa arkea minimoimalla virheiden mahdollisuuden, tulee teknologian ja työntekijän yhteistyöstä saumatonta ja tuottavaa. Käyttökokemus on siis varsin merkittävä tekijä työn tehostumisen näkökulmasta” kertoo Aditron Suomen maajohtaja Petteri Hannula.

Varaa maksuton 30 minuutin yleisesittely Aditron ratkaisuista!