Pilvipalveluilla paremmaksi

Aditron pilvipalvelut tarjoavat hyvän keinon keventää oman organisaation tekemistä, parantaa tietoturvaa sekä keskittää omaa tekemistä itselle tärkeille ydintoiminnoille. Keskeisiä syistä ja hyödyistä kertoo lisää Janne Leppänen, joka johtaa Aditrolla pilvipalvelu- ja ICT-toimintoja.

Pilvipalveluiden käyttö niin Suomessa kuin maailmalla jatkaa kasvuaan. Ohjelmistoja otetaan käyttöön nykyisin paljon enemmän palveluna kuin perinteisenä lisenssinä. Myös siirtyminen omakoneympäristöstä Aditron hallinnoimaan pilveen on selvästi kiihtynyt tämän vuoden aikana. Syytkin tähän ovat helppo ymmärtää, vai ovatko sittenkään?

Strategia ja kumppanit

Yksinkertaistettuna kyse on kustannustehokkaammasta ja helpommasta tavasta ottaa uusia palveluita käyttöön ilman suuria laite- tai ohjelmistoinvestointeja. Mutta se ei aina suinkaan riitä syyksi siirtyä ammattiohjelmistoissa pilvipalveluiden käyttäjäksi.

Asiakkaamme arvostavat jatkuvia panostuksiamme palveluiden luotettavuuteen ja tietoturvan kehittämiseen sekä vahvaa kokemustamme pilvipalveluiden tuottajana. Näiden merkitys on kasvanut selvästi kevään aikana. Yksi syy on varmasti myös EU:n uusi tietosuoja-asetus. Se on saanut monet pohtimaan omia käytäntöjä, yhteistyöverkostoa sekä varmasti myös riskejä nykyisessä toimintamallissa. Miten pilvipalveluilla pystyy keventämään mutta samalla myös parantamaan omaa toimintaa? Oikeiden kumppanien valinta on tässä hyvinkin keskeistä. Lisäksi tärkeää on myös itselle sopivan toimintamallin valitseminen.

Suuntana Pilvi

Käytännössä kaikki Aditron ohjelmistotuotteet ovat tarjolla pilvestä ja siitä on muodostunut keskeinen osa strategiaamme. Se on muuttanut ja muuttaa jatkossakin Aditron toimintaa aina tuotekehityksestä myyntiin, konsultointiin ja palveluiden tukiorganisaatioihin. Haemme jatkuvasti keinoja kehittää asiakkaidemme kokemusta pilvipalveluista ja kuuntelemme tässä asiakkaidemme tarpeita. Yhtenä esimerkkinä tästä on ohjelmistomuutosten saaminen kehityksestä tuotantoon nopeammin ja minimoiden niiden asiakkaille aiheutuvat haitat, kuten katkot käytettävyyteen.

Tietoturva

Satojen asiakkaidemme palkat lasketaan yksityisessä pilvessä, joka on täysin Aditron kontrollissa. Tietoturvan tulee olla kunnossa ja se on meille ehdoton prioriteetti sekä jatkuvan kehityksen kohde. Käytännön esimerkkinä kehitystoimistamme on käynnistämämme ISO 27001 -sertifiointiprojekti, joka ohjaa meitä varmistamaan tietoturvan pilvipalveluiden osalta ulkoisen auditoijan toimesta. Suomessa on tällä hetkellä vain noin 70 yritystä kyseisellä sertifikaatilla ja ennustankin määrän kasvavan lähivuosina huomattavasti. Meitä se ainakin auttaa osaltaan vastaamaan myös EU:n uuden tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin.

Kustannustehokkuus

Tunnemme omat ohjelmistomme läpikotaisin, joten palveluarkkitehtuuri sekä -prosessimme on optimoitu tätä varten. Standardointi tarjoaa tehokkuutta sekä saavutamme massaetua tarjoamalla palvelua suurelle määrälle asiakkaita. Siitä hyötyvät niin suuret kuin pienemmätkin asiakkaamme.

Janne Leppänen

Head of Cloud Operations