Laura Saarainen

Tuotekehitys vaatii rohkeutta ja kuulevia korvia

Hyvä ohjelmistokehitys edellyttää markkinan tajua, näkemyksellisyyttä sekä kykyä huomata ja arvottaa niin teknologisia signaaleja kuin asiakaskunnasta nousevia virtauksiakin. Aditrossa on aina suhtauduttu innokkaasti niin kehittyvän teknologian avaamiin mahdollisuuksiin kuin nouseviin trendeihin tarttumiseenkin. Haluamme olla edelläkävijä ja rohkea kokeilija. Mitä tämä kaikki tarkoittaa käytännössä?

1) TEHOA TEKEMISEEN
Tuotekehityksemme tulee pystyä vastaamaan laajan asiakaskuntamme moninaisiin toiveisiin, oli
kysymys sitten pk-yrityksestä tai skaalautuvaa volyymiliiketoimintaa harjoittavasta
ulkoistustoimijasta. On asiakkaillamme toki yhteneväisiäkin tarpeita. Se, että prosesseista
pystytään tekemään mahdollisimman tehokkaita ja ketteriä muun muassa automatisaation avulla,
hyödyttää joka ikistä asiakastamme sekä kustannussäästöjen muodossa että mahdollistamalla
oleellisiin asioihin keskittymisen.

2) DIGITAALINEN ASIAKASKOKEMUS KESKIÖSSÄ
Digitaalinen asiakaskokemus on tuotekehityksemme keskiössä. Meille on myös ehdottoman tärkeää, että ohjelmistoja kehitetään ratkaisulähtöisesti, asiakkaiden oikeisiin ongelmiin pureutuen.

3) ITEROIVAA KEHITYSTÄ – SEKÄ ROHKEUTTA SANOA EI
Hyödynnämme tuotekehityksessämme palvelumuotoilun menetelmiä. Asiakkaat otetaan mukaan kehitystyöhön jo prosessin alkuvaiheessa, ja ominaisuuksia kehitetään iteroiden, kunnes kaikki osapuolet ovat niihin tyytyväisiä. Ydinkysymyksenä tulee kaiken aikaa olla sen, ollaanko varmasti tekemässä oikeaa asiaa, ja tukeeko palvelu sitä liiketoimintaprosessia, jota varten se on ajateltu. Mikäli asiakkaat eivät näe uudelle ominaisuudelle tarvetta, pitää löytyä myös rohkeutta laittaa hankkeelle ruksit päälle.

4) SILMÄT JA KORVAT AUKI
Alallamme eletään murrosaikaa, jossa muun muassa GDPR ja tulorekisteri raamittavat tekemistä vahvasti. Mitä tulevaisuuden näkymien luotaamiseen tulee, käytössämme on useita ”kristallipalloja”. Keräämme signaaleja aktiivisesti muun muassa sisäisiltä konsulteiltamme, asiakkailtamme ja tuotetuestamme. Eri suunnista kertyvä palaute kerätään yhteen, niputetaan kokonaisuuksiksi ja viedään sitten eteenpäin prioriteettijärjestyksessä.

Laura Saarainen
Head of Product

Laura Saarainen (DI, KTK) vastaa Aditron tuotehallinnasta. Hän on intohimoinen palveluiden ja tuotteiden kehittäjä, joka hyödyntää tuotehallinnassa palvelumuotoilun menetelmiä.