Siis mikä tulorekisteri?

Siis mikä tulorekisteri?

Tervetuloa, reaaliaikainen ja läpinäkyvä palkka-, eläke- ja etuustietojen tietokanta. Hyvästi, harmaa talous sekä kenties myös iltapäivälehtien mätky- ja palautusotsikot! 

Tulorekisteri vaikuttaa pian jokaisen palkansaajan päivittäiseen elämään.Muutos on positiivinen, sillä uusi järjestelmä tekee prosesseista reaaliaikaisia ja läpinäkyviä, torjuu harmaata taloutta sekä helpottaa kaikkien osapuolien asioimista. Kauempana tulevaisuudessa siintää ajatus myös reaaliaikaisesta verotuksesta, jossa mätkyt ja palautukset jäävät historiaan, ja verotus elää ansioiden mukaan.

Työnantaja ilmoittaa tiedot reaaliaikaisesti

Tulorekisteri yksinkertaistaa ja selkeyttää työnantajien ilmoittamisvelvollisuuksia. Siinä, missä tiedot maksetuista palkoista ja etuuksista on aiemmin ilmoitettu usealle taholle eri muodoissa ja aikatauluissa, jatkossa tiedot ilmoitetaan ainoastaan tulorekisteriin, mistä eri toimijat hakevat tarvitsemansa tiedot juuri silloin kun he niitä tarvitsevat. Tulorekisteri ei kuitenkaan laajenna minkään tahon oikeuksia; viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat rekisteristä vain ja ainoastaan ne tiedot, mihin kukin taho on oikeutettu.

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat palkat, luontaisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Yksityishenkilön tiedot ilmoittaa aina työnantaja. Jos kotitaloustoimii työnantajana, maksetut palkat on ilmoitettava tulorekisteriin viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä. Ilmoitettaville tiedoille ei ole euromääräistä alarajaa eikä ikärajaa.

Muutos näkyy pian verokortissa

Näkyvimmin meille yksityishenkilöille tulorekisteri ja sen seurannaiset näyttäytyvät verokorteissa: vuoden 2019 alusta verokorteissa on ainoastaan yksi tuloraja, minkä ylittyessä käytetään lisäprosenttia. Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että jokaisen on itse huolehdittava palkoista ja etuuksista muodostuvien ansioidensa seuraamisesta. Seurantaa helpottaa OmaVero -palvelu, josta voi tarkistaa työnantajien tulorekisteriin ilmoittamat ansiot. Ansioita ja palkkalaskelmia vertailtaessa on muistettava, että rekisterissä osa ansioista summataan yhteen, eivätkä tiedot siten ole kaikilta osin identtisiä. Loppusummien pitäisi kuitenkin täsmätä.

Tulorekisterin myötä yksityishenkilöillä onkin jatkossa ensimmäistä kertaa käytettävissään reaaliaikainen näkymä omiin palkka-, eläke- ja etuustietoihinsa. Samalla asioiden hoitaminen helpottuu, kun tulotietoja ei tarvitse toimittaa viranomaisille itse esimerkiksi hakemuksen liitteenä. Tulonsaaja voi tilata tulorekisteristä myös omista tulotiedoistaan koostetun tulorekisteriotteen.

Laura Saarainen
Head of Product 

Laura Saarainen (DI, KTK) vastaa Aditron tuotehallinnasta. Hän on intohimoinen palveluiden ja tuotteiden kehittäjä, joka hyödyntää tuotehallinnassa palvelumuotoilun menetelmiä.

 

 

 

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *