Tuotekehitys vaatii rohkeutta ja kuulevia korvia

Tuotekehitys vaatii rohkeutta ja kuulevia korvia

Hyvä ohjelmistokehitys edellyttää markkinan tajua, näkemyksellisyyttä sekä kykyä huomata ja
arvottaa niin teknologisia signaaleja kuin asiakaskunnasta nousevia virtauksiakin. Aditrossa on aina
suhtauduttu innokkaasti niin kehittyvän teknologian avaamiin mahdollisuuksiin kuin nouseviin
trendeihin tarttumiseenkin. Haluamme olla edelläkävijä ja rohkea kokeilija. Mitä tämä kaikki
tarkoittaa käytännössä?

1) TEHOA TEKEMISEEN
Tuotekehityksemme tulee pystyä vastaamaan laajan asiakaskuntamme moninaisiin toiveisiin, oli
kysymys sitten pk-yrityksestä tai skaalautuvaa volyymiliiketoimintaa harjoittavasta
ulkoistustoimijasta. On asiakkaillamme toki yhteneväisiäkin tarpeita. Se, että prosesseista
pystytään tekemään mahdollisimman tehokkaita ja ketteriä muun muassa automatisaation avulla,
hyödyttää joka ikistä asiakastamme sekä kustannussäästöjen muodossa että mahdollistamalla
oleellisiin asioihin keskittymisen.

2) DIGITAALINEN ASIAKASKOKEMUS KESKIÖSSÄ
Digitaalinen asiakaskokemus on tuotekehityksemme keskiössä. Meille on myös ehdottoman
tärkeää, että ohjelmistoja kehitetään ratkaisulähtöisesti, asiakkaiden oikeisiin ongelmiin
pureutuen.

3) ITEROIVAA KEHITYSTÄ – SEKÄ ROHKEUTTA SANOA EI
Hyödynnämme tuotekehityksessämme palvelumuotoilun menetelmiä. Asiakkaat otetaan mukaan
kehitystyöhön jo prosessin alkuvaiheessa, ja ominaisuuksia kehitetään iteroiden, kunnes kaikki
osapuolet ovat niihin tyytyväisiä. Ydinkysymyksenä tulee kaiken aikaa olla sen, ollaanko varmasti
tekemässä oikeaa asiaa, ja tukeeko palvelu sitä liiketoimintaprosessia, jota varten se on ajateltu.
Mikäli asiakkaat eivät näe uudelle ominaisuudelle tarvetta, pitää löytyä myös rohkeutta laittaa
hankkeelle ruksit päälle.

4) SILMÄT JA KORVAT AUKI
Alallamme eletään murrosaikaa, jossa muun muassa GDPR ja tulorekisteri raamittavat tekemistä
vahvasti. Mitä tulevaisuuden näkymien luotaamiseen tulee, käytössämme on useita
”kristallipalloja”. Keräämme signaaleja aktiivisesti muun muassa sisäisiltä konsulteiltamme,
asiakkailtamme ja tuotetuestamme. Eri suunnista kertyvä palaute kerätään yhteen, niputetaan
kokonaisuuksiksi ja viedään sitten eteenpäin prioriteettijärjestyksessä.

– Laura Saarainen