Henkilöstöhallinto

Saavuta liiketoimintatavoitteesi suorituskyvyn johtamisen avulla

Suorituskyvyn johtamisella on tärkeä rooli yrityksen tavoitteiden ja strategioiden toteuttamisen kannalta. Suorituskyvyn johtamisen järjestelmätuki auttaa pilkkomaan liiketoimintatavoitteet ryhmä- ja yksilötason tavoitteiksi, jolloin on selkeämpää, kuka tekee mitä ja mistä syystä.

Lue lisää

Henkilöstöhallinto

Mitä oikeuksia uusilla suomalaisilla isillä on verrattuna muihin eurooppalaisiin isiin? Erot saattavat olla suuria

Pohjoismaissa uusilla isillä on paljon vanhempainvapaata, mutta määrä vaihtelee maittain. Jos vapaiden määrää verrataan muuhun Eurooppaan, ovat erot vielä suurempia. Miten isyysvapaat vaihtelevat Pohjoismaissa ja missä Euroopan maassa on lyhin isyysvapaa?

Lue lisää

#lifeataditro / Henkilöstöhallinto

Innovaatiot houkuttelevat hybridityöntekijöitä lähipäiville

Syksyllä 2021 työnantajan tai työntekijän ei enää tarvitse valita puoltaan tunteita herättävästä aiheesta: lähityö vai etätyö? Nyt uusi normaali työnteon tapa on hybridityö, jossa yhdistetään lähi- ja etätyön parhaat puolet. Edistyksellisimmät työnantajat kehittävät innovaatioita tehdäkseen lähityöpäivistä houkuttelevia.

Lue lisää

Henkilöstöhallinto

Sähköinen palkkakartoitus säästää aikaa, rahaa ja yrityksen sisäisiä resursseja

Vähintään kolmen vuoden välein tehtävä palkkakartoitus asettaa suuria vaatimuksia henkilöstöhallinnolle, sillä siihen kuuluva analyysityö voi olla haastavaa ja aikaa vievää. Edistynyt järjestelmätuki voi kuitenkin helpottaa ja sujuvoittaa työtä.

Lue lisää

Henkilöstöhallinto

Paperisen palkkahallinnon viimeinen eräpäivä meni jo

Toimitko organisaatiossa, jonka palkkahallinto on edelleen paperin varassa? Vai naputellaanko teillä palkkalaskelmat yksi kerrallaan sähköpostiin? Entä riittääkö teillä asiantuntemus tämän päivän viranomaisvaatimusten täyttämiseen?

Lue lisää

Henkilöstöhallinto

SD Worxin Laurijssen: HR-data voi taata paremman työntekijäkokemuksen

Koronapandemia pakotti yritykset työntekijöineen digiloikkaan. Tulevaisuuden ykköshaaste on tekniikan ja analytiikan nykyistä laajempi hyödyntäminen, korostaa SD Worxin Senior Researcher Jan Laurijssen.

Lue lisää

Henkilöstöhallinto

Modernit HR-prosessit kertovat modernista työnantajasta

Tukevatko organisaatiosi nykyiset osaamisprofiilit kasvuvisiotanne? Elintärkeät tukiprosessit, kuten henkilöstö- ja palkkahallinto ja niiden kehitys, kannattaa ulkoistaa luotettavalle kumppanille. Näin myös työntekijät kokevat heille kuuluvaa arvostusta.

Lue lisää

Asiakastarina / Henkilöstöhallinto

Uusi HR-järjestelmä tehostaa henkilöstöhallintoa ja vahvistaa Inlookin yhtenäistä tapaa toimia

Inlookilla oli jo ennestään käytössä Aditro W -palkkajärjestelmä. Kun he rupesivat kartoittamaan vaihtoehtoja uudeksi HR-järjestelmäksi, oli Aditro selkeä valinta, sillä olemassa olevasta palkkajärjestelmästä saatiin synergiahyötyä, kun dataa pystyttiin helposti siirtämään järjestelmien välillä.

Lue lisää

Henkilöstöhallinto / Palkkahallinto

Business Case helpommin ja tarkemmin – ota avuksi valmis malli

Miten todistaa uuden HR- ja palkkajärjestelmän tuoma selkeä lisäarvo? Tai miten osoittaa, kuinka paljon kustannuksia aiheutuu siitä, jos järjestelmää ei päivitetä uuteen? Investoinnin perusteluissa voi auttaa maksuton Business Case -laskuri.

Lue lisää

Henkilöstöhallinto

Tiedolla johtaminen auttaa ennakoimaan ja ohjaamaan tulevaa

Tiedolla johtaminen on nouseva ilmiö työelämässä. Se tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden kääntyä pois pelkästään menneen toiminnan tarkastelusta ja siirtyä tietoon perustuvaan tulevan ennakointiin ja ohjailuun.

Lue lisää

#lifeataditro / Henkilöstöhallinto

Aditron kesätyöntekijät: ”Mahdollisuus etätyöhön on HR-alan tulevaisuuden valttikortti”

Millaista on tehdä kesätöitä pandemian oloissa vuonna 2021, pääosin etänä? Siitä tietävät kaiken Aditron kesätyöntekijät Riina Laitila, Juho Ristimäki ja Joona Lemmetty.

Lue lisää

Henkilöstöhallinto

Digitaalinen perehdytys lisää tuottavuutta ja uuden henkilön sitoutumista

Onnistunut perehdytys auttaa työntekijää onnistumaan työssä nopeammin ja antaa myös työnantajalle paremmat mahdollisuudet pitää kiinni uudesta työntekijästä.

Lue lisää