Aditro kumppaninaan Elisa voi luottaa sekä palvelun että palkanmaksun laatuun

 

Elisa on ulkoistanut palkanlaskennan ja palkanmaksun Aditrolle. Kumppanuussuhteessa ja palkanmaksussa Elisa nostaa kaksi vaatimusta ylitse muiden: laadun ja luotettavuuden. Aditron ripeä reagointi poikkeamiin sekä toimiva laadun ohjaamisen prosessi takaavat oikeellisen ja oikea-aikaisen palkanmaksun, ja avoin puheyhteys ja tapaamiset kasvokkain rakentavat vahvaa kumppanuutta ja molemminpuolista luottamusta.

”Palkanlaskenta on siitä haasteellinen ala, että oikein toimiessaan se on näkymätön ja hajuton asia. Silloin kun tulee virheitä, se muuttuu tunneperäiseksi palveluksi. Meidän täytyy voida luottaa siihen, että jos me tuotamme palkanmaksudatan oikein, palkat myös maksetaan oikein. Aditron palkkapalvelussa laatu ja luotettavuus ovat kohdillaan”, kertoo Elisan työsuhdepäällikkö Matti Pasanen, joka vastaa operatiivisesta työstä ja päivittäisestä yhteydenpidosta Aditron kanssa.

Voin hyvillä mielin luvata kelle hyvänsä organisaatiossamme, että palkka tulee niin kuin on luvattu. – Pia Wassholm, Elisa

Palvelun laadun jatkuva kehittäminen on Aditrolla ensiarvoisen tärkeää, ja kaikki poikkeamat kirjataan ja käydään huolella läpi yhdessä asiakkaan kanssa kuukausittaisissa yhteistyöpalavereissa, jotta niiden toistuminen voidaan välttää. Muutaman kerran vuodessa pidettävässä ohjausryhmän palaverissa palvelun laatua ja kehityssuuntaa tarkastellaan kokonaisvaltaisemmin.

”Malli on toimiva. Operatiivinen seuranta sujuu mallikkaasti, ja virhetilanteita ohjataan hyvin. Mahdollisiin poikkeamiin reagoidaan Aditrolla ryhdikkäästi ja napakasti. Ensin tutkitaan syyt ja löydetään ratkaisu, ja sitten selvitetään, miten asia hoidetaan kuntoon pidemmän päälle”, kuvaa yhteistyötä Elisan HR Service Manager Pia Wassholm, jolla on kokonaisvastuu palvelusta.

Luotettavalle kumppanille voi ulkoistaa rutiinit

Edellisen palkkakumppanin kanssa Elisa teki yhteistyötä viisi vuotta, mutta taustalla alkoi kyteä halu selvittää, löytyisikö rinnalle vielä parempi kumppani, joka pystyisi tuottamaan tehoa prosesseihin ja kustannuksiin. Näiden kriteerien pohjalta Elisa valitsi Aditron kumppanikseen, ja yhteistyö alkoi vuonna 2010. Nykyisellään Aditro laskee ja maksaa palkat noin 4 000:lle Elisan ja sen tytäryhtiöiden työntekijälle.

”Yhteistyö Aditron kanssa merkitsee sitä, että meillä on luotettava kumppani hoitamaan asiat, joihin meillä ei itsellämme ole osaamista ja resursseja. Olemme ulkoistaneet rutiineja ostamalla heiltä palkkapalvelun lisäksi myös pääkäyttäjäpalveluita. Tämä kuvastaa hyvin, miten pienistä osasista kokonaisvaltainen palvelu koostuu. Aditro pystyy ratkomaan nämä asiat, ja sellaista palvelua ja osaamista me mielellämme ostamme”, korostaa Pasanen.

Avoin kommunikaatio syventää kumppanuutta

Yhteistyössä Aditron kanssa Elisa arvostaa etenkin avointa kommunikaatiota ja läpinäkyvyyttä, jotka ovat avaimet onnistuneeseen palveluun ja kumppanuuteen. Kun kanssakäyminen on avointa ja luottamus molemminpuolista, voi kumppania myös haastaa jatkuvaan kehitykseen ja nostaa esiin parannusehdotuksia. Elisa on esimerkiksi kannustanut Aditroa proaktiivisemmin ehdottamaan ratkaisuja ja kehittämään prosesseja Elisan yritysostojen ja organisaatiomuutosten tuomiin vaatimuksiin.

”Haasteet kuin haasteet pystytään ratkaisemaan, kun asioista puhutaan suoraan. Hyvä kumppani osaa myös aidosti kuunnella meidän huolenaiheitamme, ja sekin voi olla jo puoli ratkaisua”, kiittelee Pasanen.

Myös Aditrolla iloitaan vahvasta kumppanuudesta ja eteenpäin vievästä yhteistyöstä.

”Kumppanuus Elisan kanssa on hienolla tasolla. Heidän kanssaan on todella mukavaa tehdä töitä, ja molemminpuolinen kommunikaatio toimii. Arvostan suuresti sitä, että he käyttävät aikaansa palvelun kehittämiseen yhdessä”, Aditron Key Account Manager Saila Laine kertoo.

Kerran vuodessa Elisan palkanlaskenta-asioista vastaavat matkustavat Kajaaniin tapaamaan palkanlaskentatiimiään ja käymään ajankohtaisia asioita läpi. Kohtaamiset kasvokkain tuovat uutta arvoa yhteistyöhön ja syventävät kumppanuutta.

”Tietyllä tavalla on niin, ettei kokonaispalvelun ostajaa kiinnosta se, kuka palvelun tuottaa, kunhan tuottaa hyvin ja oikein. Koska olemme ihmisiä kaikki, palvelu kuitenkin aina henkilöityy. Mietimme puolin ja toisin, kenen kanssa olemme tekemisissä. Siksi tapaamiset kasvokkain ovat olennaisia. Luottamus syntyy aivan eri tavalla, kun tietää, kuka sähköpostin allekirjoituksen takana todella on. Palkanlaskijoillekin on tärkeää tietää, minkä takia ja kenelle he työtään tekevät”, pohtii Wassholm.

Aditron vahvuus on se, että palvelun takana on ihminen. Aditrolla reagoidaan herkästi tilanteisiin ja vastataan nopeasti viesteihin. Se on arjen erinomaisuutta. – Matti Pasanen, Elisa