Header bottom decoration

Parempia palkkapäiviä
Aditron avulla

Hyödynnä tärkeintä voimavaraasi – asiantuntijoidesi osaamista

Kiirettä, stressiä, ylitöitä. Tätä on monen palkka-asiantuntijan arki juuri ennen palkanmaksupäiviä. Aika kuluu virheiden etsimiseen ja korjaamiseen, eikä oikea syvällinen asiantuntijuus pääse oikeuksiinsa.

Haluatko, että palkka-asiantuntijasi tuottavat henkilöstöllesi laadukkaita palkkapalveluita, vai haluatko, että he käyttävät arvokkaan aikansa suorittaessaan palkanlaskentaan liittyviä mekaanisia tehtäviä?

No Bad Days – anna asiantuntijoidesi olla niitä eksperttejä, joita he ovat. Joka päivä.

”No Bad Days” – palkka-asiantuntijan opas

Palkka-asiantuntijan arjessa on aina pulaa ajasta. Suurimpia aikavarkaita ovat pakolliset, manuaaliset rekisteröinnit, sairaspoissaolojen seuranta, vanhempainvapaat, uudet työskentelytavat ja monet muut. Työntekijöiden tekemistä virheistä puhumattakaan.

Oppaan aiheita ovat:

  • Palkka-asiantuntijan arjen aikavarkaat
  • Kun järjestelmä kaatuu
  • Haavoittuvuus
  • Tekoäly ja koneoppiminen palkkahallinnossa

Lataa ilmainen palkka-asiantuntijan opas: ”No Bad Days”. Opas käsittelee mm. sitä, miksi järjestelmän virheet eivät ole hyväksyttävä syy virheille palkkatiedoissa ja sitä, miten tekoäly voi auttaa aikavarkaiden kuriin saamisessa.

Lataa maksuton opas

Tekoäly ja koneoppiminen

Tekoälyn ja koneoppimisen avulla voidaan työskentelyyn ja datan käsittelyyn tuoda lisää tehokkuutta ja tarkkuutta. Teknologiaa hyödyntämällä palkka-aineistojen tarkistus on nopeampaa ja virheiden helpompaa. Kukapa ei haluaisi käyttää työaikaansa manuaalisten rutiinien sijaan mieluummin sellaisiin tehtäviin, joissa asiantuntijuus pääsee aidosti oikeuksiinsa?

Automaatio ja RPA

RPA:ta eli ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää digitalisoimaan rutiininomaisia työtehtäviä. Selkeän ja strukturoidun prosessin ja älykkään ohjelmistorobotiikan ansiosta tehtäviä voidaan automatisoida ja näin vapauttaa asiantuntijoiden arvokasta aikaa laadukkaiden palveluiden tuottamiseen. Miksi siis tehdä toistuvia rutiinitehtäviä kerta toisensa jälkeen, kun ne ovat helposti automatisoitavassa?

HR + palkkahallinto

Virheetön palkka-aineisto on onnistuneiden palkka-ajojen edellytys. HR- ja palkkajärjestelmien saumattoman integraation tuloksena syntyy tehokas kokonaisuus, jossa järjestelmien välinen tiedonkulku toimii luotettavasti. Näin työaikakirjaukset, kulut, työehtosopimusten tulkinnat ja muut palkanmaksuun vaikuttavat tiedot saadaan tuotettua luotettavasti oikeiksi ja paikkansapitäviksi palkoiksi.

Palkka- ja HR-palveluiden tulevaisuus on pilvipalveluissa

Pilvipalvelut tarjoavat palkanlaskentaan monipuolisemmat mahdollisuudet niin automaation, kuin ulkoistuspalveluidenkin hyödyntämisen osalta.  Palkkapalvelut ovat joustavasti käytettävissä halutussa laajuudessa – juuri niin paljon tai niin vähän, kuin sitä tarvitaan. Palkkapalvelussa voidaan siis huolehtia kaikista palkanlaskentaan liittyvistä tehtävistä, tai palvelun apuun voi tukeutua vain niissä yllättävissä tilanteissa, joissa käsipari tulisi hetkellisesti tarpeeseen.

Kumppanisi murroksessa

Lakiuudistukset sekä muuttuvat viranomaisvaatimukset ja päivittyvät työehtosopimukset haastavat palkanlaskentaa jatkuvasti. Muutokset edellyttävät myös päivityksiä palkanlaskentajärjestelmiin, jotta palkanmaksu taataan oikeellisena. Aditro kumppaninasi sinun ei tarvitse huolehtia muutosten tulkitsemisesta tai niiden vaikutuksista. Eikä siitä, huomioiko ja sopeutuuko palkkajärjestelmä muuttuviin vaateisiin.

Aditrolaiset

Oikeanlainen ja tarpeisiin vastaava järjestelmä on ensiarvoisen tärkeä osa palkka-asiantuntijan arkea. Menestyksen määrää kuitenkin yhdistelmä oikeanlaista järjestelmätukea ja inhimillistä osaamista. On siis tärkeää valita ympärilleen tiimi, joka ymmärtää palkka-asiantuntijan arkea ja tunnistaa, kuinka teknologian avulla voidaan aidosti helpottaa työskentelyä. Valitse kumppaniksi tiimi, joka on tukena, kuuntelee ja jolle olet tärkeä.

Aditro W

Aditro W on ensimmäinen suomalainen palkanlaskentajärjestelmä, jonka kehittämistä ohjaa palkka-asiantuntijan käyttökokemus ja kokonaispalkkaprosessin hallinta. Palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuutemme ansiosta voimme tarjota monipuolisen palkanlaskennan ratkaisun, joka kattaa kokonaisvaltaisesti kaikki palkanlaskentaprosessin vaiheet palkka-aineiston keruusta palkkatapahtumien käsittelyyn ja maksatukseen, viranomaisraportointiin ja sähköiseen arkistointiin asti. 

Aditron ulkoistuspalvelut

Ulkoistamalla palkanlaskennan rutiineja vapautat aikaa ja energiaa yrityksesi muihin liiketoiminnan tarpeisiin. Tarjoamme vakioidut palkkahallinnon prosessit sekä toimintamallit ja voit huoletta luottaa osaamiseemme ja pitkäaikaiseen kokemukseemme. Hyvin tehty ulkoistaminen pienentää yrityksesi hallinnollisia riskejä – me huolehdimme, että saatavillasi on aina tarvittava osaaminen. Lisäksi tunnemme alan parhaat käytännöt.  Keskity ydinliiketoimintaan ja ulkoista koko prosessi — tai vain sen osa.

Anna Mårtensson, Payroll manager Espresso House

”Aditron palkkajärjestelmä on integroitu HR-järjestelmäämme, jonka ansiosta palkkaprosessimme ovat nyt yksinkertaisemmat ja tehokkaammat. Manuaalinen muistilistamme on siirtynyt järjestelmään.”

Anna Mårtensson
Head of Payroll
Espresso House Group

”Aditron prosessikonsultoinnin ansiosta onnistuimme poistamaan palkkaprosesseistamme useita manuaalisia vaiheita. Hyödyntämällä automaatiota pystymme myös parantamaan palkkapalvelumme tarkkuutta ja laatua.”

Maija Tantere
Head of HR
Arla