Aitoja käyttökokemuksia tuotekehitykseen pilotoinnin avulla

Faktoihin perustuva päätöksenteko nousee enenevissä määrin keskusteluihin henkilöstöjohtamisen saralla. Olemme Aditrolla ottaneet uudenlaisen tietoon, ymmärrykseen ja kokemukseen perustuvan otteen tuotekehityksessämme.

Uudistamme palkkajärjestelmäämme kovaa vauhtia. Kehitämme myös uutta Aditro W:tä, jonka avulla asiakkaamme voivat vapauttaa aikaansa manuaalisista rutiineista asiantuntijatehtäviin. Tavoitteenamme on nostaa automaatiotasoa ja nykyaikaistaa järjestelmäämme vastaamaan työelämän muutoksia sekä asiakkaidemme tarpeita.

Olemme kehitystyössä jo pitkällä, mutta osa kokonaisuuksista vaatii vielä viimeistelyä. Tarjotaksemme parhaan mahdollisen käyttökokemuksen asiakkaillemme, olemme aloittaneet uuden järjestelmän testauskäytön omassa palkkapalveluyksikössämme toukokuussa 2019. Tämän pilottiprojektin tavoitteena on kerätä käyttökokemuksia palkka-asiantuntijoiltamme: asiantuntijoilta, jotka tekevät päivittäistä työtä järjestelmän kanssa.

Sisäinen pilotointi tuo meille ymmärrystä siitä, mitkä toiminnallisuudet ovat tärkeässä asemassa palkka-asiantuntijoiden päivittäisessä työssä. Millaisia ominaisuuksia tarvitaan? Missä automaatio tuo tekemiseen aitoa hyötyä? Onko jokin painike väärässä kohdassa? Kuinka intuitiivinen järjestelmän käytettävyys on? Kuuntelemalla käyttäjiä ja työskentelemällä yhdessä heidän kanssaan voimme tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen järjestelmän, jotta he voivat hyödyntää oman aikansa paremmin rutiininomaisten tehtävien sijaan liiketoiminnan tukemiseen.

Mitä kulissien takana tapahtuu?

Tuotekehitystä tehdään jatkuvasti, eikä kesäkään hidastanut tahtia. Pilotointiryhmät jaettiin ennen aloitusta kolmeen ryhmään, jossa yhdelle ryhmälle ei annettu lainkaan koulutusta uuden Aditro W -järjestelmän käyttöön. Toinen ryhmä koulutettiin vain pintapuolisesti. Kolmas ryhmä sai peruskoulutusta syvällisemmän koulutuksen. Jako ryhmiin tehtiin, koska palautekyselyssä halutaan selvittää muun muassa kehitetyn järjestelmän intuitiivisuus sekä käytettävyys.

Pilotoinnin aikana kehitysideoita ja ohjelmistovirheitä raportoidaan päivittäin palkka-asiantuntijoiden toimesta sisäisessä verkossa olevalla lomakkeella. Tuotekehitys käy ideat sekä virheilmoitukset läpi, ja ohjelmistovirheisiin reagoidaan välittömästi. Mikäli virheilmoituksen tai idean käsittelyyn liittyy lisäkysymyksiä, ollaan raportin tekijään yhteydessä, ja raportoitu tapaus käydään läpi. Lomakkeelle lisätään tuotekehityksen kommentit, lisätään virheilmoituksen seurantanumero sekä muutetaan status vastaamaan olemassa olevaa tilannetta. Statuksilla kerrotaan muun muassa se, jos raportoitu idea tai ohjelmistovirhe on ratkaistu tai siirretty tuotekehitykseen.

Mikäli raportoitu ohjelmistovirhe katsotaan kiireelliseksi, korjataan se mahdollisimman pian. Jos taas virhe ei ole kriittinen, arvioidaan se tuoteomistajan tai tuotepäällikön toimesta ja aikataulutetaan olemassa olevien versiopäivitysten mukaisesti.

Kehitysideat käydään läpi tuotekehitystiimin kesken, ja isompia kokonaisuuksia työstetään yhdessä niin asiakkaidemme kuin oman palkkapalvelukeskuksemme kanssa palvelumuotoilua hyödyntäen. Kehitysideoita arvioitaessa katsotaan kokonaisuutta ja sitä, kuinka isosta muutoksesta on kyse. Samalla arvioidaan, millä tavalla idea vaikuttaa muihin suunniteltuihin tai jo olemassa oleviin ominaisuuksiin.  

Virallisen pilotoinnin päätyttyä keräämme kaikilta osallistujilta vielä erillisen kyselylomakkeen avulla palautetta. Lisäksi tarkoituksena on valita muutama henkilö syvällisempään keskusteluun pilotoinnin sujuvuudesta ja kokemuksista. Vaikka puhumme pilottijaksosta, on tavoitteena siirtyä hiljalleen käyttämään Aditro W:tä palkka-asiantuntijoidemme päivittäisessä arjessa.

Uusi Aditro W julkaistaan asiakkaillemme pilvessä toimivan Personec W:n rinnalle vuoden 2020 alkupuolella. Mikäli olette edelleen omakoneympäristössä, eikä pilvipalveluun siirtymisestä ole vielä sovittu, otattehan yhteyttä myyntiimme: myynti@aditro.com