Automaatio ja ohjelmistorobotiikka tulevat myös palkkahallinnon työpaikoille – asiantuntijat suhtautuvat muutokseen positiivisesti

Lehdistötiedote 6.5.2019

Vain 60 % suomalaisista yrityksistä hyödyntää automaatiota palkkahallinnon prosesseissaan, selviää Aditron teettämästä tutkimuksesta. Automaatio säästää aikaa ja parantaa palkanmaksutietojen laatua, ja vähentää siten alan asiantuntijoiden työn kuormittavuutta.

Työn muutos palkkahallinnon parissa -tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin palkka-asiantuntijoiden asenteita automaatiota ja ohjelmistorobotiikkaa kohtaan, kertoo Aditron markkinointipäällikkö Karolina Forss:

”Lähes 87 % vastaajista kokee, että automaatio tuo lisäarvoa heidän työhönsä. Enemmistö vastaajista uskoo myös, että automaation avulla voidaan parantaa palkanlaskennan laatua ja tarkkuutta. Silti vain 60 % suomalaisista organisaatioista hyödynnetään automaatiota palkkahallinnon prosesseissa.”

Tutkimuksen tavoitteena oli myös saada näkemys siitä, miten suomalaisissa organisaatioissa on valmistauduttu työelämän muutoksiin. Tulokset paljastavat, että suurella osalla organisaatioista muutokseen ei ole vielä varauduttu lainkaan, tai työ on vasta alkutekijöissään.

”Vastaajista 48 % kertoo, että heidän organisaatioissaan on herätty keskustelemaan tulevasta muutoksesta. Moni organisaatio on siirtynyt sanoista tekoihin esimerkiksi käynnistämällä erilaisia tulevaisuuden työn muutokseen liittyvä hankkeita. Yli 50 % organisaatioista työtä ei vielä ole aloitettu, monen kohdalla aiheesta ei toistaiseksi ole edes keskusteltu”, jatkaa Forss.

Automaatio vähentää palkka-alan asiantuntijatyön kuormittavuutta

Enemmistö vastaajista uskoo, että automaation avulla voidaan parantaa palkanlaskennan tarkkuutta ja laatua. Kaikkien vastaajien mukaan työssä tapahtuu virheitä, ja tutkimuksen mukaan puutteelliset ja virheelliset tiedot kuormittavat palkka-asiantuntijoita eniten.

Automaatiota hyödyntämällä voidaan vähentää puutteellisten ja virheellisten tietojen määrää, ja helpottaa muun muassa tietojen tallentamista ja siirtämistä eri järjestelmien välillä. Vastaajista lähes 73 % kertoo, että automaatio palkka-ajojen aikaan vähentäisi heidän työnsä kuormittavuutta. Automaation vapauttaman ajan asiantuntijat käyttäisivät muun muassa toiminnan kehittämiseen, kouluttamiseen ja asiakastyöhön.

Asiakkaat toivovat palkka-alan asiantuntijayrityksiltä ketterää ja läpinäkyvää työtä

Vastaajat uskovat palkka-asiantuntijoiden työn erikoistuvan yhä enemmän tulevaisuudessa. Alan asiantuntijat toimivat yhä enemmän esimerkiksi järjestelmäasiantuntijoina ja pääkäyttäjinä. Toisaalta ihmiskontaktia vaativat työt, kuten asiakaspalvelu ja neuvonta, korostuvat jatkossa yhä enemmän.

Aditron tuotehallintajohtaja Antti Herranen kertoo, että alan muutos näkyy hänen työssään asiakkaiden parissa vahvasti jo nyt esimerkiksi raportoinnin kaltaisten rutiinitöiden automatisointiin liittyvinä pyyntöinä, sekä kiihtyvänä vaatimuksena tuottaa ketterästi ja läpinäkyvästi älykkäitä ratkaisuja:

”Asiakkaat haluavat tietää, miten ja missä aikataulussa kehitämme järjestelmiä ja ohjelmistoja, jotta he voivat puolestaan suunnitella omaa kehitystään paremmin. Visiomme Aditrolla on täysautomaattinen palkkaratkaisu vuoteen 2025 mennessä. Toivomme, että palkkalaskenta on silloin täysin automaattista, data-analytiikka monipuolista ja järjestelmistä saatavalla datalla on iso arvo yrityksen strategisissa päätöksissä.”

Lisätietoja:

Karolina Forss
Marketing Communications Manager
puh. +358 (0)40 541 2431

Antti Herranen
Director, Product Unit
puh. +358 (0)45 169 3344

Aditro Group
Aditro on yksi johtavista palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen sekä ulkoistuspalvelujen pohjoismaisista asiantuntijoista. Monipuolinen osaamisemme pohjautuu pitkään yhdessä tehtyyn kehitystyöhön asiakkaidemme kanssa. Työllistämme noin 600 ammattilaista, jotka tukevat yksityisen sektorin asiakkaitamme hallinnollisten töiden digitalisoinnissa, automatisoinnissa sekä tehostamisessa. Lisätietoja: www.aditro.fi