ISAE 3402 -raportti tuo helpotusta tilintarkastukseen

Kerroimme alkuvuodesta ISAE 3402 standardista ja sen auditoinnista Aditron ulkoistuspalveluissa. Nyt marraskuussa voimme iloksemme ilmoittaa, että uunituore ISAE 3402 -raportti on nyt saatavilla! Auditointiraportti kattaa ajanjakson 1.10.2018–30.9.2019.

Suosittelemmekin tilaamaan raportin ja hyödyntämään sitä oman yrityksen palkkahallinnon tilintarkastuksessa ja siten säästämään sekä aikaa että rahaa tilintarkastuksesta. Koska kyseessä on vakiintunut ja kansainvälinen varmennustoimeksianto ja standardi, on sen hyödyntäminen tilintarkastajille tuttua. Kansallisen Tulorekisterin voimaan astuttua 1.1.2019 moni prosessi on muuttunut ja ISAE-raportin avulla pyrimme osaltamme tukemaan asiakkaitamme tämän muutoksen onnistumisessa ja toteutumisessa. Myös tulorekisterin muutokset palkkahallinnossa ovat jo huomioituna auditoinnissa tarkastettavissa kontrolleissa.

Jos kiinnostuit raportista ja haluat saada sen käyttöösi, ota yhteyttä nimettyyn Delivery Manageriin BPO:ssa.

Kerroimme aiemmin tarkemmin siitä, mitä hyötyä ISAE 3402 standardista on asiakkaidemme tilintarkastuksessa. Aditrolla käytössämme on ISAE 3402 -varmennusstandardi, jonka avulla tuotamme luotettavaa ja laadukasta palkkapalvelua ulkoistuspalveluasiakkaillemme. Mistä oikeastaan on kyse? ISAE 3402 pähkinänkuoressa on laatustandardi ja varmennustoimeksianto yrityksen tai asiakkaan taloudelliseen raportointiin vaikuttavista prosesseista. ISAE lyhenne tulee sanoista: International Standard on Assurance Engagements. Se perustuu liiketoiminnan riskiarviointiin ja arvioinnin pohjalta määriteltyjen kriittisten prosessien ja prosessin vaiheiden kontrolleihin, joilla voidaan varmentaa riskienhallinta sekä siten palvelun laatu.

ISAE-standardin saamiseksi ulkoinen auditoija suorittaa tarkistuksen palkkahallinnon prosesseihin. Prosessikontrollien toimivuus osoitetaan dokumentoinnilla, joilla todennetaan tehty työ ja sen laatu. ISAE-auditointi tarkastelee aina menneitä tapahtumia eikä siten ota kantaa tulevaan. Auditoinnin ja sen tulosten perusteella voidaan kuitenkin tehdä muutoksia prosesseihin ja toimintamalleihin, mikäli muutostarpeita nousee esiin. ISAE-laadunvarmennuksen tarkoitus on sekä ennaltaehkäistä mahdollisia virheitä ja väärinkäyttöjä, sekä löytää mahdollisesti tapahtuneet virheet.

Aditrolla ISAE-prosessi on integroitu palkanlaskennan prosessiin, jotta tarvittavien kontrollien ja dokumenttien työstäminen sujuisi normaalin työn ohessa ja siten kuvastaisi nimenomaan todellista palkanlaskennan tilannetta. Riskienhallinnan ja kontrollimatriisin mukaisesti sovitut varmennustoimet suoritetaan säännöllisesti jokaisesta palkka-ajosta tai muun syklin mukaisesta aikataulusta koko vuoden ajan, vaikka auditointiperiodi onkin lokakuun alusta seuraavan vuoden syyskuun loppuun. Miksi emme sitten ole valinneet perinteistä kalenterivuotta auditointiin? Koska asiakkaidemme tilintarkastajat tarvitsevat auditointiraporttia useimmiten vuodenvaihteen tienoilla ja tällä aikataululla sen toimittaminen tilintarkastajille ja yrityksen tilinpäätöksen aikataulussa onnistuu. Tarvittaessa toimitamme erillisen vahvistuskirjeen asiakkaalle, jossa vahvistamme koko kalenterivuoden osalta toimivamme saman mallin mukaan.

Itse auditoinnit ulkopuolisen auditoijan toimesta toteutetaan syys–lokakuussa ja auditoinneissa olemme sisällyttäneet koko asiakaskunnan mukaan auditointeihin. Auditoijat valitsevat tietyt tarkastuskohteet kaikista kontrolleista ja antavat lopuksi lausunnot tarkastuksen tuloksista. Näistä auditoinnin ja tarkastuksen tuloksista muodostetaan ISAE 3402 Type II -raportti, jonka ulkoistuspalveluasiakkaamme voivat kokonaisuudessaan tilata itselleen ja näin säästää selvää rahaa omissa tilintarkastuskustannuksissaan. Lisäksi raportin avulla asiakas saa yksityiskohtaista tietoa Aditron ulkoistuspalveluiden toteutuneesta laadusta auditoinnin näkökulmasta.

Laura Antila
Development Manager
Aditro