Sähköinen tiedonsiirto yrityksiltä sidosryhmille (TYVI)

Muutos Verohallinnon tiedonsiirrossa 1.11.2016

Verohallinto siirtyy uuteen tiedonsiirto-operaattorimalliin ja lopettaa ns. TYVI-malliin perustuvan tietojen vastaanoton 31.10.2016.  Tällöin Personec linkin TYVI-malliin perustuva tiedonsiirto Verohallinnolle päättyy. 

Aditro toimii myös jatkossa Verohallinnon hyväksymänä tiedonsiirto-operaattorina verotukseen liittyvien tietojen sähköisessä siirrossa.  Uuden operaattorimallin mukainen Personec linkin ja eTilinpäätöksen siirtopalvelu toimii 1.11.2016 lukien uusituin ehdoin. Tämä edellyttää että asiakas on hyväksynyt uudistetut palvelun sopimusehdot, jotka ovat ladattavissa sivun alalaidasta.

Personec linkki ja eTilinpäätös

Personec linkki ja eTilinpäätös -palveluiden avulla voidaan tarkastaa ja lähettää sähköisiä ilmoituksia eri palkka- ja kirjanpitojärjestelmistä sidosryhmille. Luettelo sidosryhmistä on dokumenteissa ”Tietoa Personec Linkistä” ja ”Tietoa eTilinpäätöksestä”, joihin voit tutustua klikkaamalla alla olevista dokumenttilinkeistä. 

Personec Linkki

• Tarkistaa sähköisten ilmoitusten oikeellisuuden

• Ohjaa käyttäjää virheiden korjaamisessa

• Lähettää oikeat tiedot ao. sidosryhmille ja

• Kuittaa lähetetyt tiedot.

Linkki soveltuu kaiken tyyppisille organisaatioille, muutaman työntekijän yrityksestä suureen konserniin ja tilitoimistosta julkishallintoon.

Personec Linkin käyttöönotto ja käyttö on helppoa ja vaivatonta. Noudata Tilaa Personec linkki ja/tai eTilinpäätös-valinnan ohjeita ja rekisteröidy käyttäjäksi.  

Aditro Verkkopalkka-asiakkaille kuuluu oikeus käyttää Personec Linkki -palvelua palkkalaskelmien välittämisessä Aditro-verkkopalkkapalveluun. Tällöin tarvitaan vain asiakkaan rekisteröityminen linkin verkkopalkkakäyttäjäksi, mikäli asiakas ei käytä Linkki-palvelua muihin tiedonsiirtoihin.

Personec Linkki sisältää sellaisenaan TYVI-mallin mukaisen tietojenvälityksen eikä erillisiä TYVI-sopimuksia tarvitse tehdä minkään TYVI-mallin mukaan toimivan sidosryhmän kanssa. 

eTilinpäätös

eTilinpäätöksen avulla voidaan lähettää yritysten ja yhteisöjen veroilmoitustiedot verohallinnolle.

Järjestelmäriippumattomuus

Linkki ja eTilinpäätös ovat helposti liitettävissä toimimaan eri palkanlaskenta- ja kirjanpitojärjestelmien yhteydessä. Tiedot päivittyvät automaattisesti suoraan järjestelmistä, eikä niitä tarvitse syöttää käsin. Useimmat palkanlaskentajärjestelmät tuottavat tiedostot sidosryhmien vaatimassa muodossa. Linkissä tarvitsee ainoastaan kertoa tiedoston sijainti sisäänluvun yhteydessä. eTilinpäätöksessä voidaan sähköisen verolomakkeen kentille määritellä kirjanpidon tilivälit, jolloin tiedot voidaan sisäänlukea suoraan kirjanpitojärjestelmästä. Kirjanpidon ulkopuoliset tiedot voidaan täydentää käsin. Tarvittaessa eTilinpäätös-palvelu voidaan määritellä toimimaan perusjärjestelmästä käsin. Tällöin esimerkiksi alv-ilmoitukset voidaan lähettää suoraan kirjanpidon raportointimenusta, ilman erilliskirjautumista eTilinpäätökseen.

Yrityksen tai yhteisön rekisteröinti Personec linkkiin/eTilinpäätökseen

Käyttäjien rekisteröinti ja ohjelman lataaminen

Tietoa eTilinpäätöksestä

Tietoa Personec Linkistä

Sopimusehdot Linkki ja eTilinpäätös