Seitsemän syytä siirtää palkkahallinto pilvipalveluun

Palkkahallinnon ohjelmistoja hankitaan jo useammin palveluna kuin perinteisenä lisenssinä. Miksi?

1. Uusin teknologia aina käytössä
Yksi keskeisimmistä syistä SaaS-palveluiden käyttöön on teknologisen kehityksen nopeus. Kun asiakkaalla on pilvipohjainen SaaS-ratkaisu käytössään, koneelta ei koskaan löydy ”vanhaa teknologiaa”. Samalla siirrytään yhä vahvemmin malliin, jossa kehitystyön tulokset – kuten uudet toiminnallisuudet ja parannukset – saadaan nopeasti tuotantoympäristöön. Näin ohjelmistojen uusimmat ominaisuudet ovat automaattisesti kunkin asiakkaan käytössä heti niiden julkaisuhetkenä.

2. Enemmän automaatiota, vähemmän virheitä
Pilvipalvelut mahdollistavat myös automaation ja tekoälyn hyödyntämisen yhä laajemmin. Palkkahallinnossa automatisoitavia asioita voivat olla esimerkiksi monet usein toistuvat tai paljon aikaa vaativat tehtävät. Kukapa ei haluaisi vähentää manuaalista työtä ja virheiden mahdollisuutta, poistaa prosesseista aikasyöppöjä ja keskittyä itse oleelliseen?

3. Palvelut käytössä missä ja milloin tahansa
Pilvipalvelun myötä palkkahallinnon työkalut ovat käytössä ajasta ja paikasta riippumatta. Myös tuen saanti on taattu – Aditro on tavoitettavissa välittömästi avun tarpeen ilmetessä.  

4. Parempi tietoturva
Pilvipalveluiden tehdessä tuloaan moni epäili niiden tietoturvan pitävyyttä. Tänä päivänä epäilijät ovat vaienneet. Tietoturva on Aditrolle vahva kilpailuetu sekä asia, josta yhtiö saa jatkuvaa kiitosta. Satojen asiakkaidemme palkat lasketaan yksityisessä pilvessä, joka on täysin Aditron kontrollissa. Pilvipalveluidemme käyttö vähentää asiakkailtamme myös GDPR-säädöksiin liittyvää taakkaa, sillä Aditro huolehtii sensitiivisen tiedon asianmukaisesta säilyttämisestä ja käsittelystä.

Tietoturva on meille paitsi ehdoton prioriteetti myös jatkuvan kehityksen kohde. Sen osoittaa myös Aditron pilvipalveluille myönnetty ISO 27001 -sertifikaatti, joka kertoo tietoturvan hallintajärjestelmän kyvykkyydestä, valmiuksista ja riskienhallintakyvystä.

5. Nopea ja helppo käyttöönotto
Palkkaratkaisun siirto pilveen tapahtuu rutinoidusti Aditron johdolla. Asiakkaan ei tarvitse huolehtia teknisistä kysymyksistä. Aditro hoitaa asian vuosien kokemuksella.

6. Skaalautuvuus
Aditron pilvipohjaiset palkkahallinnon ratkaisut skaalautuvat tarpeen mukaan esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilöstön määrä kasvaa nopeasti fuusion myötä.

7. Kustannustehokkuus
Pilvipalveluun siirtymisen myötä järjestelmän käyttökustannukset muuttuvat täysin läpinäkyviksi. Omakoneympäristössä kustannusten ennakointi ei ole yhtä helppoa, sillä järjestelmän ylläpitoon, kehitystarpeisiin sekä henkilöstön kompetenssien varmistamiseen liittyviä kuluja on haastavampaa seurata ja ennakoida.

Janne Leppänen

Head of Cloud Operations & ICT

Lue myös: Aditrolle myönnetty ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti


Liity postituslistallemme

Kyllä kiitos, haluan uusimmat palkka- ja henkilöstöhallinnon uutiset sekä muut mielenkiintoiset sisällöt suoraan sähköpostiini.