Uuden Aditro W:n pilottikokemuksia

Aditro W -palkkajärjestelmän kehittämistyön ytimessä on ollut palkanlaskijan käyttäjäkokemus (user experience, UX). Kehitystyötä on ohjannut vahvasti palkanlaskijan tarpeet ja päivittäisen työn tekemisen sujuvoittaminen. Emme siis ole tehneet kehitystyötä yksin, vaan mukana on ollut suuri joukko palkanlaskennan asiantuntijoita eri yrityksistä. Tukena on myös ollut Vincitin käytettävyysasiantuntijoita.

Aditro W:n pilotointi starttasi tammikuussa 2018 yhteistyössä erään suuren asiakasyrityksemme kanssa. Pilottiyritysten määrää pyritään kasvattamaan tasaiseen tahtiin, kun saamme kerättyä kokemusta siitä, millaista Aditro W:n käyttö päivittäisessä palkka-asiantuntijan työssä on. Tammikuun pilottiasiakkaamme onkin ollut erittäin tyytyväinen, että he ovat lähteneet pilotointiin mukaan. Uuden DevOps*-toimitusmallin mukaisesti pilottiyrityksen palautteisiin on pystytty vastaamaan nopeasti ja korjauksia sekä parannuksia on saatu tuotantoon jopa tunnin sisällä siitä, kun palaute on annettu.

(*DevOps, Development Operations.  Tarkoituksen on pyrkiä edistämään kehitys- ja tuotantotoimintojen keskinäistä vuoropuhelua ja kykyä toimittaa muutoksia tuotantoon nopeasti.)

Tuotekehityksen, käytettävyys- sekä palkka-asiantuntijoiden tiivis yhteistyö tuottaa hedelmää. Käytännön esimerkkinä tästä on, että palkka-asiantuntijoiden parannusehdotuksia on pystytty jalostamaan. Sparraamalla sekä protoja käyttämällä on kyetty kehittämään alkuperäistä ideaa vielä paremmaksi. Ja tämä jos mikä on mahtavinta, kun kehitetään yhdessä toimivaa käyttäjäkokemusta!

Olemme saaneet hyvää palautetta myös kehitystyössä alusta asti mukana kulkeneelta referenssiryhmältä. Saimme kehut tuoreimmista parannuksista, joista esimerkkinä voidaan nostaa korjauksiin porautuminen suoraan virheraportoinnista. Enää ei tarvitse klikkailla ja hakea oikeaa paikkaa muualta järjestelmästä, vaan muutoksen saa tehtyä suoraan sieltä mistä siitä huomautetaan.

Laura Saarainen
Manager, Product Management