Laura Saarainen

Visiona täysautomaattinen palkkajärjestelmä

Palkkahallinnon järjestelmät ovat jo pitkään olleet digitaalisia, mutteivat silti kovin älykkäitä. Järjestelmäkehitys on kuitenkin nopeaa, ja äly rakentuu järjestelmiin versio versiolta.  Älykkäiden palkkajärjestelmien kehittäminen on Aditrolle vahva konsernitason tavoite, ja hyödynnämme kehitystyössä eritoten ohjelmistorobotiikkaa ja koneoppimista.

Palkkahallinnon järjestelmiin tuotu robotiikka vapauttaa aikaa asiakaspalveluun ja toiminnan kehittämiseen, vähentää virheitä sekä parantaa työmotivaatiota. Tähänastinen työmme robotiikan saralla on tuottanut jo vahvaa tulosta: Bobo-robotti on liittynyt palkanlaskijoiden tiimiimme jo muutama vuosi sitten ja automaatio tehostaa asiakkaidemme toimintaa. Olemme pystyneet tehostamaan myös laatuauditointiamme ja kirjanpidon raportointia siten, että kyseisistä prosesseista on poistunut satoja työtunteja kuukaudessa.

Jotta järjestelmä olisi oikeasti älykäs, sen täytyy olla myös jossain määrin itseohjautuva. Tavoitteenamme on, että palkkahallinnon järjestelmämme oppivat tunnistamaan poikkeamia ja joko korjaavat ne itse tai nostavat ne palkka-asiantuntijan tarkasteluun. Pyrimme myös siihen, että järjestelmä oppii nostamaan käyttäjäkohtaisesti esiin kunkin hetken tärkeimmät tehtävät. Kehitämme ratkaisujamme koneoppimisen avulla, jolloin voimme hyödyntää järjestelmissä jo olevaa dataa ja muuta käyttäjätietoa.

Visiomme älykkäästä palkanlaskennasta on täysautomaattinen järjestelmä, jossa palkka-asiantuntijan tehtäväksi jää seurata palkanlaskentaprosessin etenemistä aina syötteistä raportointiin ja ratkoa ainoastaan järjestelmän esiin nostamat poikkeamat. Suurissa organisaatioissa älykäs järjestelmä voi tuottaa myös kiinnostavaa tietoa organisaation päätöksenteon tueksi. Tähtäimemme on vuodessa 2025, jolloin toivomme, että palkkalaskenta on täysin automaattista, data-analytiikka monipuolista ja järjestelmistä saatavalla datalla on iso arvo yrityksen strategisissa päätöksissä.

Lue myös:
Automaatio tulee – onko osaamisesi valmis?
Automatisaation tuulet puhaltavat palkkahallinnossa