Tehokkuutta ja tarkkuutta palkkahallintoon automaation avulla

Digitalisaatio ja teknologian kehitys vaikuttavat palkkahallinnon arkeen muuttaen ja tehostaen toimintaa merkittävästi. Robotiikan avulla voidaan tehostaa mm. tiedon keruuseen, käsittelyyn ja maksamiseen liittyviä prosesseja sekä automatisoida toistuvien, sääntöihin perustuvien ja järjestelmällisesti tallennettua tietoa sisältäviä tehtäviä. Kun toistuvia rutiineja automatisoidaan, vapautetaan näin palkka-asiantuntijan aikaa vaativampiin tehtäviin.

Automaatiota hyödyntämällä palkkaan liittyvää tietoa saadaan siirtymään eri järjestelmien välillä ketterästi, itsenäisesti ja automaattisesti. Automaatio poistaa manuaalisista rutiineista esimerkiksi raporttien ajoja, palkan ja lomaoikeuksien tarkistuksia sekä lakisääteisten seurantojen tekemistä. Myös kirjanpidon tositteiden ajoja ja lomapalkkavarauksia saadaan hoidetuksi tehokkaasti ja luotettavasti automaatiota hyödyntäen. Ohjelmistorobotiikkan avulla voidaan hoitaa, varmistaa ja tarkistaa suurempia määriä asioita entistä nopeammin ja varmemmin. Automaatio ei ainoastaan tuo prosesseihin lisää tehoa, vaan vähentää myös virheitä parantaen palkanlaskennan tarkkuutta ja laatua.


Älykkään automaation hyödyt

 • Parempi henkilöstötyytyväisyys: työntekijät voivat hyödyntää aikansa mielekkäämpiin tehtäviin
 • Tietotaidon parempi hyödyntäminen: palkanlaskijoiden osaamista voidaan hyödyntää paremmin, esim. jatkuvassa kehittämisessä tai projekteissa kun aikaa vapautuu muuhun tekemiseen
 • Tehokkuus: robotti on noin 20 kertaa nopeampi kuin ihminen
 • Sääntöjen mukainen toiminta: robotit seuraavat sääntöjä pilkuntarkasti
 • Oikeellisuus: huipputason oikeellisuus ja yhdenmukaisuus, kirjoitusvirheitä tai inhimillisiä virheitä esiintyy harvoin
 • Luotettavuus: robotti ei väsy, vaan työskentelee lähes vuorokauden ympäri
 • Johdonmukaisuus: rutiinit hoituvat poikkeuksetta täysin samalla tavalla
 • Ei järjestelmämuutoksia: ohjelmistorobotiikan käyttäminen ei edellytä muutoksia nykyjärjestelmiin

Mitä prosesseja automatisoimme?

Tavoitteenamme on tuottaa ratkaisuja, jotka tehostavat ja helpottavat palkka-asiantuntijan työtä. Tällä hetkellä tuomme automaation avulla tehokkuutta mm. loma-aikojen- ja palkantarkistuksiin, kirjanpitotiedostojen ajoon, lomapalkkavarausten tekemiseen, henkilöraporttien ajoon ja ylityötilastojen seurantaan. Kartoitamme tarpeita ja kehitämme ratkaisujamme jatkuvasti yhdessä asiakkaidemme ja palkkapalvelumme kanssa vastaamaan organisaatioiden tarpeita. Varmistaaksemme mahdollisimman tehokkaat ja optimoidut automatisoidut palkkaprosessit, testaamme ne aina ensin huolellisesti testiympäristössämme ja sen jälkeen pilotoimme niitä palkkapalvelussamme. Tämän ansiosta automaatiopalveluiden käyttöönotto kyetään myös tekemään vakioidusti ja ketterästi.


Automaatiopalvelut Cloud-asiakkaillemme:

 • Kirjanpito (ja sosiaalikulujen erittely)
 • Lomapalkkavaraukset
 • AY-jäsenmaksuejn tilitys ja selvitys
 • Ulosmittaus
 • Palkkojen tarkistus
 • Ylityötilastojen seuranta yrityskohtaisin rajoin, vuositasoinen sekä 4 kk rullaava

Maailma ei enää koskaan tule muuttumaan yhtä hitaasti kuin nyt – onko teillä jo tarvittavat käsiparit auttamassa?