Tekniset ja organisatoriset toimenpiteet

Löydät lisätietoja teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistämme tietojen ja niiden eheyden turvaamiseksi tietosuojakäytänteistämme sekä maailmanlaajuisesta turvallisuuspolitiikastamme. Nämä asiakirjat ovat saatavilla osoitteessa www.aditro.com/trust-center tai osoitteesta privacy@aditro.com.