Trust Center

Me Aditrolla olemme sitä mieltä, että hyvä tietoturva on digitaalisen liiketoiminnan kulmakivi. Otamme tietoturvan tosissamme, varmistaen että tietoturvaa kehitetään ja käytetään niin asiakastietojen kuin liiketoimintojenkin suojaamiseen.

Tietoturvapäällikkö ja vastuut
Aditron tietoturvapäällikkö on vastuussa työryhmän ja pilvipalveluiden turvallisuudesta yhdessä ammattitaitoisten tietoturva-asiantuntijoiden kanssa. Tietoturvapäällikkö raportoi ja on vastuussa tietoturvastrategian kehittämisestä. Varmistamme, että täytämme viimeisimmät turvavaatimukset investoinneilla ja jatkuvalla arvioinnilla.

Tietoturvariskien hallinnointi
Aditron riskienhallinnan laajuus kattaa mahdolliset tietoturvariskit. Jokainen organisaatiollinen yksikkö tunnistaa päivittäisen työnsä riskit, ja korkean tason riskit käydään läpi esimiestasolla. Riskit arvioidaan ISO 31000 -riskienhallintastandardin mukaisesti.

Tietoturvakoulutus
Uskomme, että taitavat ja koulutetut työntekijät ovat ensisijaisen tärkeitä huijausyritysten torjumisessa. Vuosittaisen tietoturvakoulutuksen lisäksi Aditro tarjoaa ohjausta koko organisaation laajuisesti työvälineiden käyttöön ja opastaa parhaiden käytäntöjen löytämisessä.

Tekninen turva
Hyvä tietoturva varmistetaan käytännön tasolla, ulottuen aina arkkitehtonisesta suunnittelusta teknisiin ratkaisuihin. Tietoturvan eri osa-alueet ja niiden jatkuva valvonta suojaavat asiakasdataa ja muita tärkeitä tietoja. Päivittäisiin toimenpiteisiin kuuluvat erilaiset turvatarkastukset, hälytykset ja auditoinnit, joilla turvataan turvatasojen ylläpito.

Lue lisää Aditron Tietoturvakäytännöistä

Julkinen PGP-avain
Aditro Security julkinen PGP-avain haavoittuvuus- ja turvallisuusviestintää varten. Näytä avain >>