Palkkahallinnon ulkoistuspalvelumme

Palkanlaskenta on ydinosaamistamme. Tarjoamme kokonaisvaltaista palkkapalvelua, joka kattaa kaikki palkanlaskentaprosessin vaiheet aina palkkatapahtumien käsittelystä maksatukseen, raportointiin ja sähköiseen arkistointiin.

Laadukas palkanlaskenta edellyttää vahvaa ymmärrystä eri toimialoista: lainsäädännöistä, työehtosopimuksista ja niiden vaikutuksista palkanlaskentaan. Palvelumallimme perustuu 50 vuoden kokemuksesta syntyneeseen vahvaan osaamiseen ja ymmärrykseen, toimiviin ja tehokkaisiin prosesseihin, moderneihin järjestelmiin sekä ensiluokkaiseen asiakaspalveluun.

Palkkahallinnon ulkoistamalla vapautat asiantuntijoidesi aikaa muihin liiketoiminnan kannalta oleellisiin ja tärkeisiin tehtäviin. Samalla varmistat, että palkkoihin liittyvät lainsäädännöt ja muut muutokset huomioidaan aina ajantasaisten määräysten mukaisesti. Näin palkanmaksu hoituu aina ajallaan, laadukkaasti ja oikein.

Palkkapalvelumme laadunvarmistus ja jatkuva kehittäminen

Palkanlaskennan laadunvalvonnan keskiössä on ISAE3402-laatustandardi, joka varmistaa, että kaikki palkkaprosessin vaiheet suoritetaan luotettavasti ja yhteneväisesti asiakkuudesta, työntekijästä tai toimipisteestä riippumatta. Laatustandardin myötä Aditrolla tuotetaan tasalaatuista sekä luotettavaa palvelua jokaiselle asiakkaalle. Huomioimme luonnollisesti myös asiakaskohtaiset erityispiirteet. ISAE-standardia tukee osaltaan Aditron oma laadunhallintajärjestelmä, joka tuottaa yksityiskohtaisen ja asiakaskohtaisen raportoinnin kuukausittain. Standardointiin Aditrolla kuuluu olennaisena osana myös automatisointi sekä muun muassa järjestelmäautomaation ja ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen laadun kehittämisessä.

Robotiikan ja automaation hyödyntäminen laadunvarmistuksessa

Varmistamme palkkapalvelumme tehokkuuden ja ensiluokkaisen laadun älykkään automaation avulla. Hyödynnämme ohjelmistorobotiikkaa ja automaatiota muun muassa palkkojen tarkastamisessa sekä palkkatietojen tarkistusprosesseissa. Automaation myötä takaamme palkanmaksun oikeellisuuden ja laadun poistamalla mahdollisuudet inhimillisille virheille.

Tietoturva

Tietoturva on Aditrolle vahva kilpailuetu. Saamme takaamastamme tietoturvasta jatkuvaa kiitosta. Satojen asiakkaidemme palkat lasketaan yksityisessä pilvessä, joka on täysin Aditron kontrollissa. Pilvipalveluidemme käyttö vähentää asiakkailtamme myös GDPR-säädöksiin liittyvää taakkaa, sillä Aditro huolehtii sensitiivisen tiedon asianmukaisesta säilyttämisestä ja käsittelystä. Tietoturva on meille paitsi ehdoton prioriteetti myös jatkuvan kehityksen kohde. Sen osoittaa myös Aditron pilvipalveluille myönnetty ISO 27001-sertifikaatti, joka kertoo tietoturvan hallintajärjestelmän kyvykkyydestä, valmiuksista ja riskienhallintakyvystä.

Ulkoistuspalvelumme

Palkanmaksu
• Palkkojen laskenta ja maksaminen
• Lopputilien laskenta
• Palkkatodistusten laadinta
• Yleiskorotusten laskeminen
• KTA-laskenta
• Ulosottotilitykset ja maksukieltolomakkeiden käsittely
• Verokorttien käsittely

Raportointi ja muut palvelut
• Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin
• Kirjanpitotositteet
• Lomapalkkavaraus
• Palkkalaskelmien ja palkkatodistusten lähetys
• Tapaturmailmoitukset
• Ulosottotilitykset
• Ay-maksut, tilitykset ja selvitykset
• Sairauskassamaksut
• Työnantajan erillisilmoitus
• Työnantajasuoritusten maksaminen
• EK:n ja tilastokeskuksen tilastojen laatiminen
• Henkilötietojen seuranta ja poisto (GDPR)
• Verkkopalkkalaskelmat
• Pekkasvaraukset

Poissaolo- ja lomatietojen käsittely
• Poissaolo- ja lomatietojen käsittely
• Poissaolojen palkallisuuden tarkistaminen
• Kelan sairauspäivärahahakemukset
• Äitiys- ja isyys- ja vanhempainvapaailmoituksista Y17-lomakkeiden teko Kelaan
• Vuosilomien kustannuskorvaushakemukset
• Työtapaturmailmoitusten tekeminen
• Palvelusvuosi- ja merkkipäivävapaiden käsittely
• Vuosilomalaskenta: loma-ajan palkan, loma-ajan lisien ja lomarahojen maksu

Aditron Neuvontapalvelu
Aditron palkka- ja/tai matkustuksenhallinnan neuvontapalvelu ohjaa rutiinikysymykset suoraan Aditrolle. Ulkoistuspalveluasiakkaana voit hyödyntää neuvontapalvelun osana Aditron ulkoistuspalvelutarjontaa – tehokas käyttöönotto takaa, että neuvontapalvelu on koko henkilöstösi käytössä ilman odottelua!

Lue lisää neuvontapalvelustamme>>

Ulkoistetun palkkahallinnon lisäpalvelut

eLiksa
• Palkkalaskelmasovellus
• Lomapäivänäkymä

Erilliset raportit ja hakemukset
• Erillisraporttien laatiminen ja ajaminen
• Perhevapaakorvausten hakeminen

Aditro Archive
• Lakisääteisten raporttien arkistointi


Ota yhteyttä, niin kerromme lisää ulkoistuspalveluistamme.
Aditron myyntipalvelu: myynti@aditro.com tai 020 717 7111