Aditrolle kansainväliset tietoturvan ISO 27001 ja ympäristöhallinnan ISO 14001 -sertifikaatit

Aditro, yksi Pohjoismaiden johtavista palkka- ja henkilöstöhallinnon pilvi- ja ulkoistuspalveluiden tarjoajista, on saanut ISO 27001 ja ISO 14001 -sertifikaatit osoituksena toiminnasta tietoturvan sekä kestävän kehityksen hyväksi.

Aditro teki vuonna 2018 strategisen päätöksen sertifioida konsernin kaikki toiminnot Pohjoismaissa vastaamaan kansainvälisiä ISO 27001 ja ISO 14001 -standardien vaatimuksia. Standardien tavoitteena on edistää tietoturvaa sekä vähentää liiketoiminnan ympäristövaikutuksia. Sertifioinnit osoittavat, että Aditro täyttää kaikki korkeatasoiset kansainväliset vaatimukset molemmilla alueilla.

Aditron SaaS-palvelut ovat sertifioitu tietoturvallisuudenhallinnan ISO 27001 -standardilla jo vuodesta 2018. Standardin laajennuksen myötä tietoturva on jatkossa keskiössä kaikissa konsernin toiminnoissa. ISO 27001 -sertifikaatti osoittaa niin asiakkaillemme kuin sidosryhmillemmekin, että suhtaudumme tietoturvan hallintaan liiketoiminnassamme vakavasti.

”Tietoturva on palkka- ja henkilöstöhallinnossa yksi tärkeimpiä tekijöitä. Olemme erittäin ylpeitä Aditrolle myönnetyistä ISO 27001 ja ISO 14001 -sertifikaateista, jotka ovat osoitus sitoutumisestamme tuottaa asiakkaillemme korkealaatuisia ja luotettavia palveluita. Kehitämme toimintaamme parantamalla suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti palveluidemme tietoturvallisuutta, luotettavuutta ja laatua. Ympäristötavoitteemme osoittavat kestävän kehityksen päämäärämme niin organisaatiollemme, kuin yhteisöille, joissa toimimme. Aditron saamat sertifikaatit ovat jälleen yksi todiste siitä, että toimitamme korkealaatuisia ja turvallisia palveluita samalla kun huolehdimme ympäristöstä ”, toteaa Aditro Groupin toimitusjohtaja Martin Sjögren.

Aditron missiona on muuttaa palkka- ja henkilöstöhallinnon maailmaa tarjoamalla korkealaatuisia pilvi- ja ulkoistuspalveluita. Markkinoiden ja toimialan kehittyessä kiivaasti yksi menestyksen avaimista on organisaation vahvistaminen ja toiminnan kehittäminen turvallisuus- ja ympäristötekijät huomioiden. Aditrolla tietoturvaa ja ympäristönsuojelun tasoa parannetaan jatkuvasti ja toimia johdetaan järjestelmällisesti.

”Olemme erittäin ylpeitä Aditrolle myönnetyistä kansainvälisesti arvostetuista sertifikaateista. Koemme näiden hyödyttävän sekä asiakkaitamme, että liiketoimintaamme. Standardien vaatimuksiin vastaava toiminta osoittaa, että tietoturvan, kestävän kehityksen ja tehokkuuden parantaminen ovat osa-alueita, joita pyrimme kehittämään jatkuvasti.” Sjögren jatkaa.

ISO 14001 sertifikaatti myönnettiin kattavan viisipäiväisen auditoinnin perusteella, jonka suoritti akkreditoitu taho. Sertifikaatti todistaa, että Aditro on sitoutunut huomioimaan ympäristötekijät ja vähentämään ympäristövaikutuksiaan kaikilla liiketoiminta-alueilla Pohjoismaissa.

”Näissä auditoinneissa kulminoitui jokaisen työntekijämme kova työ tuotteidemme ja palveluidemme turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. Työntekijämme ovat aidosti kiinnostuneita ympäristönsuojelusta ja sitoutuneita tekemään työtä ympäristövaikutustemme pienentämiseksi.”, iloitsee Aditron tietoturvasta ja laadusta vastaava johtaja Jani Räty.

ISO 27001
ISO 27001 on kansainvälisesti tunnustettu ja riippumaton tietoturvallisuusstandardi, joka määrittelee joukon standardoituja vaatimuksia organisaation hallinnolliselle ja tekniselle tietoturvalle. Standardi on laadittu malliksi organisaation tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän kehittämiselle, toteuttamiselle, käyttämiselle, valvomiselle, katselmoinnille, ylläpitämiselle ja parantamiselle.

ISO 14001
ISO 14001 on kansainvälisesti tunnetuin ympäristöjärjestelmästandardi, joka tarjoaa kaikenkokoisille organisaatioille perusteet hallita ja kehittää ympäristöön liittyviä vaikutuksia käyttämällä omaa ympäristönhallintajärjestelmää.

Lisätiedot

Group CEO
Martin Sjögren
+46 70 201 0093

Information Security and Quality Director
Jani Räty
+358 40 621 6001

Marketing & Communications Manager
Karolina Forss
+358 40 541 2431

ADITRO
Aditro on yksi johtavista palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen sekä ulkoistuspalvelujen pohjoismaisista asiantuntijoista. Monipuolinen osaamisemme pohjautuu pitkään yhdessä tehtyyn kehitystyöhön asiakkaidemme kanssa. Työllistämme noin 600 ammattilaista, jotka tukevat yksityisen sektorin asiakkaitamme hallinnollisten töiden digitalisoinnissa, automatisoinnissa sekä tehostamisessa. Lisätietoja: www.aditro.fi

Lue myös:
ISO 14001 -sertifikaatti kertoo organisaation arvoista
Aditro vastuullisemman ja turvallisemman toiminnan asialla