Wintime Suite -tuoteperheeseen uusi käyttöomaisuusohjelmisto Aditro Assets

Aditro Assets – käyttöomaisuuden hallintaan

Wintime Suite -tuoteperheeseen uusi käyttöomaisuusohjelmisto Aditro Assets

Wintime Suite -tuoteperhe laajenee uudella käyttöomaisuuden hallintajärjestelmällä.  Aditro Assets, tarjoaa monipuolisen poistolaskennan yrityksille ja julkisyhteisöille. Ohjelmisto täyttää kirjanpitolain vaatimukset ja sopii myös konserniympäristöön.  Ohjelmisto mahdollistaa myös luetteloitavan käyttöomaisuuden seurannan sekä antaa apua ennustamiseen ja budjetointiin.

Assetsilla käyttöomaisuutesi ovat hallinnassa

Käyttöomaisuustositteella seuraat omaisuuden tapahtumatietoja hankinnasta luovutukseen. Tositteen tietoja ovat mm. hankintahetki, hankintahinta, selite sekä muut laskennan tiedot kuten tilinumero ja laskentatunnisteet sekä tietysti poistolaskennan parametrit eli poistosäännöt.

Assets käyttää vakiorekistereitä:

  • Omaisuuslaji. Omaisuuslajille määritellään suunnitelman mukainen poistotapa ja -aika sekä käytettävä tasetili.
  • Tilikartta. Tilikarttaan määritellään käyttöomaisuustilit ja niiden evl-poistosäännöt sekä tuloutuskäytäntö luovutustilanteessa. Tilin tiliryhmään voidaan ohjata mm. veropoistoja verolomakkeita 62 ja 12A varten. Kirjanpidon tilille määritellään kirjaustilit, joilla ohjataan poistojen, myyntien ja poistoerojen kirjauksia vientimuistioille.
  • Laskentatunnisteet. Ohjelmistossa on valittavissa kuusi eri laskentatunnistetta, joiden nimet ovat yksikkökohtaisia ja muutettavissa yksikköasestuksissa. Laskentatunnisteita käytetään poistojen kohdistamisessa kirjanpitoon sekä raportoinnin rajaus- ja lajittelutekijöinä. Tilikartta ja laskentatunnisteet saadaan kopioitua Assetsiin automaattisesti Wintimen vastaavista rekistereistä.

Raportointi

Assetsin raportit sisältävät tilinpäätöksessä ja ulkoisessa laskennassa tarvittavat kirjanpitolain edellyttämät raportit. Osa raporteista on tulostettavissa myös konsernitasolla valitsemalla halutut yksiköt raportille.  Raportointivälineenä käytetään Crystal Reportsia, josta on mahdollista tulostaa raportit pdf-muotoon tai siirtää raportin data Exceliin.

Massatoiminnot. Massatoiminnoilla tarkoitetaan suureen joukkoon tositteita kohdistuvia toimenpiteitä samalla kertaa. Massatoimintoja ovat mm.

  • muutostilanteet, joissa esim. laskentatunnisteet muuttuvat
  • fuusiotilanteet, joissa hyödykkeet siirretään yksiköstä toiseen
  • tietokannan siivous
  • poistosuunnitelman muutos
  • tilikauden poistojen kohdistaminen kahdelle kustannuspaikalle
  • aktivointi keskeneräisistä valmiiseen käyttöomaisuuteen ja poistolaskennan aloittaminen
  • siirrot tililtä toiselle

Ennustaminen ja budjetointi

Assetsiin on mahdollista syöttää käsin tai lukea sisään tiedostosta ns. budjettitositteita. Nämä tositteet eivät ole mukana poistolaskennassa, mutta niiden vaikutus näkyy poistoennusteella. Kuukausitason poistoennuste voidaan laskettaa kaksi vuotta eteenpäin. Vuositason poistoennuste saadaan 5 vuotta eteenpäin. Siirrot budjetointiin -toiminto tuottaa poistoennusteen tiedostomuotoon budjetointijärjestelmään siirrettäväksi.

Loki

Kaikista tositteiden perustietojen muutoksista syntyy lokitiedostoa. Lokiin kirjataan uuden tapahtuman luontitiedot, vanhojen tapahtumien muutostiedot sekä tapahtumien poistotiedot. Lokitiedot on tulostettavissa raportille.

Import/export

Import ja export tarkoittavat tiedostopohjaisia liittymiä muihin järjestelmiin. Tiedostomuoto on joko vaihtuva- tai määrämittainen tekstitiedosto.
Import-toiminnolla ohjelmaan voidaan lukea sisään tiedostoina tapahtumia tai perustietoja. Sisään luettava tiedosto kuvataan Assetsin import-toiminnossa.

Export-toiminnolla tuotetaan tiedostoja muiden järjestelmien käytettäväksi. Näitä tietoja ovat vientimuistiot, budjetit ja vakiorekisterit.

Käyttäjienhallinta

Käyttäjien tunnistaminen Assetsissa perustuu Ubisecure, ADFS tai Windows –käyttäjätunnuksiin. Käyttöoikeudet määritellään yritys/yksikkötasolla perustuen laajempiin roolikokonaisuuksiin. Käyttäjätunnus liitetään tarvittaviin rooleihin kussakin yrityksessä.

Ja lopuksi vielä helppo käyttöönotto

Aikaisemmin Aditron Käyttöomaisuus ohjelmistoa käyttäneille uuden Assetsin käyttöönotto on äärimmäisen helppoa: toiminnallisuus ja näyttöjen sisältö on tuttua, vain teknologia taustalla on uusittu nykypäivää ja tulevaisuutta silmällä pitäen.  Uusille käyttäjille valmiiksi hiottujen, virtaviivaistettujen prosessien omaksuminen käy kuin itsestään.

Heikki Tersa, tuotepäällikkö