Kysely: Noin neljännes kunnissa työskentelevistä työntekijöistä pelkää työnsä puolesta