Kansallinen tulorekisterihanke KATRE etenee

Kansallinen tulorekisterihanke KATRE etenee

Työnantajien suuntaan kansallinen tulorekisteri KATRE ei välttämättä ole vielä näyttäytynyt kovin konkreettisena muutoksena, mutta Tulorekisterihankkeen teknistä toteutusta on valmisteltu jo koko viime vuoden ajan yhteistyössä palkkajärjestelmätoimittajien, verohallinnon ja valtiovarainministeriön kanssa. Muutosta koskeva laki tulotietorekisteristä astui voimaan 16.1.2018, jonka myötä muutoksen voimaantulokin vuoden 2019 alusta on nyt virallista.

Selvitystyötä on ollut runsaasti ja kysymyksiä Verohallinnon suuntaan on edelleen auki. Teknisellä toteutuksella ja siihen liittyvillä valinnoilla on suuri merkitys käytännön palkanlaskentatyöhön ja haluamme olla varmistamassa KATRE-hankkeen tavoitteen toteutumista palkanmaksajien hallinnollisen työtaakan vähentämisestä.

Tulorekisteriaineiston lähettämistä varten rakennamme Personec F -palkkajärjestelmään integroidun Aditro Viranomaisraportointi (VIRA) -palvelun, jolla aineiston lähettäminen kansalliseen tulorekisteriin voidaan hoitaa turvallisesti ja GDPR:n vaatimusten mukaisesti. Pilvipalveluna saatavan VIRAn käyttöönotto on helppo ja automatisoidun ilmoittamisprosessin avulla vältetään tietojen lähettämisen turhat välivaiheet ja erilliset toimenpiteet. VIRA on integroitavissa myös muihin palkkajärjestelmiin.

Verohallinto on julkaissut työnantajille suunnatun verkkoseminaaritallenteen, jonka katsomista suosittelemme.

https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/verkkoseminaarien-aineistot/

Tulemme omalta osaltamme järjestämään aiheesta webinaareja ja tiedottamaan asiakkaitamme hankkeen edetessä.

Johanna Lehmus, tuotepäällikkö