Monetralla taloushallinnon palvelut toimivat 20 % tehokkaammin

Kunta-alan palkka-, taloushallinto- ja tulkkipalveluja tarjoava Monetra Oy totesi muutama vuosi sitten, että vanha taloushallinnon järjestelmä oli tullut tiensä päähän, ja oli aika vaihtaa uuteen. Palveluntarjoajat kilpailutettiin ja kilpailutuksen voittajaksi nousi Aditron Intime -tuoteperhe, jonka avulla Monetra on viimeisen kahden vuoden aikana pystynyt tehostamaan taloushallintopalvelujen tuottamista huomattavasti. – Nyt kahden vuoden käytön jälkeen voidaan sanoa, että järjestelmä on lunastanut kaikki odotukset, ja palveluprosessimme on 20 % tehokkaampi entiseen verrattuna, kertoo Monetran toimitusjohtaja Päivi Pitkänen.  

Tehokkuutta pystyttiin parantamaan erityisesti uusien, Intimen tarjoamien sähköisten toimintojen ansiosta. Uusi järjestelmä mahdollisti siirtymisen pois paperisista ja manuaalisista toiminnoista kohti automaatiota. Uusina sähköisinä toimintoina palveluprosessiin tulivat mm. muistiotosite ja maksumääräys. Käyttäjän näkökulmasta tehokkuus tarkoittaa nopeampaa ja helpompaa työskentelyä, ja järjestelmän käyttäjät Monetralla ovatkin olleet hyvin tyytyväisiä Intimen käytön helppouteen.

Erityisesti nyt kun tilinpäätöksiä on tällä järjestelmällä tehty jo toisen kerran ja järjestelmä on tullut tutuksi, työ tulee tehtyä nopeammin

“Järjestelmän oppimiseen ei kuitenkaan tarvittu koko kahta vuotta, vaan tehokas ja mielekäs työskentely varmistettiin alusta asti kattavilla koulutuksilla käyttöönoton yhteydessä. –Opettamista ja kouluttamista oli alkuun paljon, mutta panostus niihin palkittiin, ja käyttäjät ovatkin olleet järjestelmään erittäin tyytyväisiä,” Pitkänen kertoo.

Käyttöönottoa helpotti myös Intimen kattavat integraatiomahdollisuudet: koska järjestelmä on ollut olemassa jo niin pitkään, löytyy siitä paljon valmiita liittymiä eikä kaikkea tarvinnut luoda alusta. Tämä toi sujuvuutta ja varmuutta käyttöönottoon.

Järjestelmätoimittajan tuki ja kumppanuus mahdollistavat häiriöttömän palvelun omille asiakkaille

Monetralla ollaan tyytyväisiä paitsi Intimen tuomaan työn nopeuteen ja helppouteen, myös Aditron palveluun ja ongelmatilanteiden hoitamiseen.

“Koska Monetra on omille asiakkailleen toimittaja, jonka pitää tarjota ensiluokkaista palvelua, ovat vaatimukset myös meidän omille toimittajillemme kovat. Oleellista on, kuinka nopeasti mahdolliset ongelmat ratkotaan, ja tässä Aditro on ollut kiitettävä,” Pitkänen kertoo.

Palvelu onkin ollut yhteistyössä tärkeä seikka heti alusta asti, ja pelkän järjestelmätoimittajan sijasta Aditro on ollut Monetralle aito kumppani, joka kuuntelee asiakkaan toiveita ja kehittää järjestelmää niiden pohjalta.

“Meillä on Aditron kanssa säännölliset yhteistyöpalaverit, joissa käydään läpi vastausaikojen ja vasteaikojen kehitystä. Jos jokin ei toimi, se ratkotaan. Tuki toimii erittäin hyvin ja saamme kysymyksiimme vastaukset,” Pitkänen jatkaa.

 

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä Aditron myyntiin, niin keskustellaan lisää teille soveltuvasta ratkaisusta:
020 717 7111 tai myynti@aditro.com

Monetralla taloushallinnon palvelut toimivat  20 %  tehokkaammin