Onko Robotti hukassa?

Onko Robotti hukassa?

Kaikki puhuvat nyt kuumeisesti robotiikasta, prosessien automatisoinnista, digitalisaatiosta ja digiloikista. Mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Milloin automaatio kannattaa rakentaa järjestelmiin ja milloin automaatio kannattaa rakentaa robotiikkaa hyödyntäen.

Aditron sovellukset ovat automatisoineet prosesseja jo pitkään, joten olemme ohjelmistojemme kanssa osa digitalisaatiota ja automatisointia sekä näin ollen mukana myös digiloikassa. Olemme pyrkineet kehittämään automaatiota omien järjestelmien osalta mahdollisimman pitkälle ja tämä järjestelmissämme oleva automaatio on myös ylläpitomme piirissä.

Miten me järjestelmätoimittajan näkökulmasta voisimme hyödyntää tai auttaa asiakkaitamme hyödyntämään robotiikkaa ja automaatiota paremmin? Digitalisaatio suurelta osin on muutosjohtamista ja joskus jo pienellä prosessien muutoksella järjestelmien tarjoamaa automatiikkaa -voidaan hyödyntää tehokkaammin. Entä milloin automaatio kannattaa rakentaa järjestelmiin ja milloin automaatio kannattaa rakentaa robotiikkaa hyödyntäen? Selkeää rajaa voi olla vaikea vetää näiden välille ja joskus automaatio voidaan tehdä ensin robotiikalla ja myöhemmin viedä sama asia tuotteisiin ylläpidon piiriin jonka jälkeen robotin aikaa voidaan hyödyntää muissa prosesseissa.

Ohjelmistorobotiikkaa mainostetaan, että se on otettavissa käyttöön nopeasti ja matalin kustannuksin verrattuna esimerkiksi järeisiin järjestelmien integraatioprojekteihin. Pitäisikö järjestelmätoimittajien katsoa peiliin ja miettiä miten integraatioita voitaisiin toteuttaa helpommin paremmin? Aditro tarjoaa esimerkiksi uudelleen käytettäviä liiketoimintaprosesseihin liittyviä integraatioita palveluna (AIS). Eikä ohjelmistorobotiikan käyttöontto ole niin yksinkertaista kuin mainostetaan sillä sekin vaatii resursseja,aikaa ja rahaa.

Prosessit pitää määritellä askel askeleelta ottaen huomioon jokainen hiiren/näppäimistön painallus, aivan kuin käyttäjäkin sen tekisi, ja mietittävä mahdolliset poikkeustilanteet mitkä käyttäjä osaa käsitellä helposti esim. salasanan vaihtoilmoitukset tai muut harvoin tulevat ilmoitukset käyttäjille. Myös robottien ohjelmointiosaamista pitää kasvattaa tai käyttää ulkoisia konsultteja, sillä niitä robottienkin prosesseja pitää jonkun ylläpitää ja päivittää. Lisäksi on mietittävä ostaako robotit palveluna vai otetaanko robotit omiin ympäristöihin, jolloin jonkun pitää monitoroida robottien toimintaa ja pitää ne toimintavarmoina. Entä minkälaiset prosessit kannattaa antaa robotin purtavaksi? Niissä pitää olla volyymiä tai niiden pitää olla toistuvia ja paljon aikaa vieviä, että niistä saadaan oikea hyöty.Kun otetaan kaikki lisenssi-, palvelu-, konsultti- ja omaen henkilöstöresurssien kustannukset huomioon takaisinmaksuaika voi olla yllättävän pitkä.

Entä mitä tapahtuu sinä päivänä, kun jokin palanen robotilla automatisoidussa prosessissa muuttuu ja manuaalinen työ palaa takaisin, kun robotti on rikki ja saadaan korjattua? Ohjelmistoja kehitetään jatkuvasti ja trendi ohjelmistopäivityksissä on se, että päivityksistä ei välttämättä sen kummemmin ilmoitella vaan ne päivittyvät automaattisesti taustalla kuten älypuhelimien sovellukset tai selainpäivitykset.
Näiden seurauksena jonain päivänä robotti ei ehkä enää tiedäkään mitä pitäisi tehdä? Kuka korjaa robotin ja kuka on tästä vastuussa loppukädessä? Prosessiin saattaa liittyä useita eri toimittajien ohjelmistoja joiden päälle robotilla tuotettu automatiikka on rakennettu. Miten me järjestelmätoimittajana voimme tietää, että juuri tietyt muutokset rikkovat asiakkaan robotiikalla rakennetun prosessin? Miten näihin tilanteisiin pitäisi varautua järjestelmätoimittajana ja miten rakentaa robottiystävällisiä järjestelmiä? Nämä asiat eivät välttämättä tule mieleen ennenkuin tilanteet tulevat vastaan, joten yhteistyötä ja vastuunjakoa tarvitaan näiden riskien minimoimiseksi. Myös meidän itse pitää ymmärtää ohjelmistorobotiikkaa ja sen käyttöskenaarioita meidän järjestelmien kanssa. Tähän oppia haemme yhteistyössä erään kuntapuolen asiakkaan kanssa.

Digitalisaatiossa on kyse muutoksesta ja yhteistyöllä muutos voidaan saada aikaiseksi. Tarkoituksena on kuitenkin se, että rutiininomainen manuaalinen työ voidaan automatisoida, tapoja on vain monia. Manuaalisten rutiinitehtävien poistuessa asiantuntijat voivat keskittyä enemmän asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin ja kehittää uusia tehokkaampia toimintatapoja ja malleja.

Ehkä näiden mietteiden pohjalta löydämme kadonneet robotit ja palautamme ne takaisin aitaukseen. http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/robotti-lahti-omille-teilleen-ja-seisautti-liikenteen-6560315