Tiesitkö miten Personec F tukee sote-maakuntauudistusta?

Tiesitkö miten Personec F tukee sote-maakuntauudistusta?

Mikäli palkanlaskentasi hoituu jo Personec F – järjestelmällä, olet varmaan tietoinen sen kattavasta laskenta-automaatiosta, hajautetusta ja virheettömästä tietojensyötöntuesta sekä liittymien ja konversiotapojen monipuolisuudesta. Mutta, tiesitkö palkanlaskentamoottorisi tukevan myös moniasiakasympäristöä?

Tällä tarkoitamme palkanlaskentatyön todennettua tehostumista Personec F Monika-toiminnallisuuden ansiosta. Kun henkilöitä siirtyy kymmenistä organisaatioista yhteen, on tärkeää, että mukana on luotettava ja osaava kumppani, joka pystyy tarjoamaan esimääritellyt parhaat käytännöt palkanlaskennan sujuvoittamiseksi. Uudistuvat organisaatiorakenteet ja muutos edellyttävät tietojärjestelmiltä joustavuutta – toimintavarmuutta ja suorituskykyä unohtamatta.

Personec F:llä saavutat juuri näitä hyötyjä. Voit yhdessä ja samassa ympäristössä käsitellä useita eri yhtiöitä. Kaikille organisaatioille/yhtiöille yhteiset asetukset määritellään vain kertaalleen. Uuden organisaation lisääminen on vaivatonta, ainoastaan asiakaskohtaiset poikkeukset on määriteltävä erikseen. Tämä helpottaa huomattavasti uusien asiakasorganisaatioiden käyttöönottoa ja pienentää kustannuksia. Palkanlaskennan työ tehostuu ja ohjaustietojen ylläpitotyö pienenee. Palkanlaskennan ajot voidaan käynnistää yli palkanlaskentayksiköiden ja eläkeilmoitukset sekä verottajan vuosi-ilmoitukset ajaa samanaikaisesti.

Useat kunnalliset palvelukeskukset hyödyntävät jo Monika-ratkaisua tehostaakseen palvelutuotantoa.

Tiesitkö miten Personec F tukee sote-maakuntauudistusta?