PERSONEC -tuoteperhe - 

Suomen automatisoidun Palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä.

Aina oikein mitoitetut työvälineet palkka- ja henkilöstöhallinnon tarpeisiin

Personec-tuoteperhe on Suomen automatisoiduin palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäratkaisu. Se tarjoaa sinulle työvälineet henkilöstö- ja työsuhdetietojen ylläpitoon, palkanlaskentaan, loma- ja poissaolotietoihin. Tarvittaessa järjestelmää voidaan laajentaa osaamisen ja suorituksen johtamisen sekä matkustuksenhallinnan työvälineillä. Vuonna 2016 Personec-tuoteperheellä tuotettiin 3,4 miljoonaa palkkalaskelmaa  235 000 palkansaajalle.
Koko tuotehallinta kehityksestä toimitukseen ja tukeen on Aditron omissa käsissä ja tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa takaa ratkaisujen oikeansuuntaisen kehittymisen.

 “Sote-rakenteiden uudistuessa myös palkkajärjestelmän pitää mukautua joustavasti. Muutokset ovat helpompia, kun samassa järjestelmässä pystytään hoitamaan useiden organisaatioiden palkanlaskenta samanaikaisesti.”

– Kaija Lappalainen, Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Personec F ja ESS

Ei turhaa ylläpitotyötä –  hallitset henkilö- ja työsuhdetietoja yhdessä paikassa

Järjestelmän avulla pysyt mukana organisaatioiden ja kuntien tehtävien murroksessa. Henkilö- ja sopimustietojen hallinta voidaan hajauttaa organisaatiossa sinne, missä tieto syntyy ja siinä laajuudessa kuin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi katsotaan. Se mahdollistaa tietojen päivittämisen yhdellä kertaa ja vähentää näin aikaa vievää ylläpitotyötä

Suomen automatisoiduin palkkajärjestelmä

Palkanlaskennan a ja o ovat varmuus ja ajantasaiset tiedot. Personec F on Suomen automatisoiduin palkkajärjestelmä, ja sen kehityksessä on pyritty ratkaisemaan etenkin tietojen vaivaton päivittäminen ja virheiden minimointi. Organisaatio voi reagoida helposti esimerkiksi lakisääteisiin tai asiakas- ja sopimuskohtaisiin muutoksiin vähentäen käsin tehtävien tarkastuslaskelmien ja muun rutiinityön tarvetta.

”40 000 palkkalaskelmaa, jotka saamme tuotettua vain kolmen palkkasihteerin työpanoksella. Digitoinnin ja sen myötä automaation hyödyntämisen ansioista pystymme vähemmällä porukalla tekemään enemmän.”

– Pirjo Kaija, Lapin sairaanhoitopiiri

Essi hoitaa loma- ja poissaolotiedot vaikka laiturinnokasta

Personec F ESS -itsepalvelukäyttöliittymän, “Essin”, kautta henkilöstö voi itse päivittää omia loma- ja poissaolotietojaan. Tiedot siirtyvät suoraan palkanlaskentaan ja kommunikointi palvelussa voidaan liittää myös sähköpostiin. Essi vähentääkin huomattavasti päällekkäistä työtä, ja ennen kaikkea paperitöinä tehtäviä välivaiheita, kun esimerkiksi esimiehet pääsevät suoraan hyväksymään poissaolo- ja lomatiedot. Myös työntekijät pääsevät suoraan tarkistamaan omien vuosiloma- ja säästövapaa päiviensä saldot. Helppo käyttöliittymä tehostaa niin esimiehen, työntekijän kuin henkilöstöhallinnon ajankäyttöä.

”Vanhassa mallissa poissaololomakkeiden käsittelyn eri vaiheet aiheuttivat moninkertaista päällekkäistä ja manuaalista työtä eri yksiköissä.” 

– Eero Karppinen, Tampereen kaupunki

Personec -tuoteperhe tukee myös johtamista

Tarvittaessa järjestelmää voidaan täydentää henkilöstön osaamisen ja kehittämisen työvälineillä. Järjestelmään voidaan määrittää osaamisprofiileja eri rooleille ja täydentää tietoja henkilöstön taidoista, kuten suoritetuista työluvista ja täydennyskoulutuksista. Näin henkilöstöhallinnossa on helposti identifioitavissa tarvittaviin tehtäviin sopivia ammattilaisia, ja koko organisaation osaamisen hallinta on helppoa. Järjestelmän avulla voidaan myös seurata ja raportoida kurssien ja koulutusten verohyödyt.

Työmatkan jälkeen vaivatonta raportointia

Personec-tuoteperheen matkustuksenhallinnanjärjestelmä laskee ja hyväksyy helposti koti- ja ulkomaanmatkojen päivärahat, kilometrikorvaukset sekä kulutilitykset. Se voidaan yhdistää esimerkiksi kirjanpitoon, palkanlaskentaan, henkilöstöhallintoon sekä pankkimaksatusjärjestelmiin. Järjestelmän avulla työmatkojen kokonaiskustannuksia on helppo seurata ja raportoida.