Robotiikka ja automaatio ovat tehokkaita digitalisaation edistämisen ja asiantuntijuuden syventämisen välineitä

Robotiikka ja automaatio ovat tehokkaita digitalisaation edistämisen ja asiantuntijuuden syventämisen välineitä

Kaikki puhuu Robotiikasta? Automaatiolla on tehostettu toimintoja jo vuosisadan. Molemmat ovat kuitenkin digitalisaation edistämisen välineitä. Onko näillä jotain eroa ja mitä nämä tarkoittavat palkka- ja taloushallinnossa? Haastattelimme kahta asiaan vihkiytynyttä asiantuntijaa palvelukeskus Monetran toimitusjohtaja Päivi Pitkästä ja MOST Digital Oy:n Olli Ainasvuorta, joiden mukaan niiden yhdistäminen oikeassa suhteessa on avainasemassa. Mistä oikeastaan on kyse?

Ilmiönä robotiikka on Olli Ainasvuoren ja Päivi Pitkäsen mukaan työn tekoa mullistava tekijä, joka nivottuna oikein järjestelmien kehittämiseen ja automaatioon sekä ihmisten tuottamiin prosesseihin saa aikaan aitoa tehokkuutta. Miten robotiikka muovaa työelämän kenttää kehityksessä ja asiantuntijatyössä?

Automaatio kehittää prosesseja ja järjestelmiä – robotti tekee rutiinityötä

– Automaation ja robotiikan lopputulos on sama: manuaalinen työ korvautuu. Roboteilla automatisoidaan ihmistyötä ja sovellusautomaatiossa kehitetään järjestelmiä. Molempien tavvoitteena on automatisoida toimintaa ja nopeuttaa prosesseja. Mitä ihminen tekee rutiiniksi, voidaan siis saattaa robottien tehtäväksi, kuvaa Olli Ainasvuori yhtäläisyyksiä.

Robotti ei lähtökohtaisesti muuta kokonaisprosessia työssä, vaan tulee osaksi vanhaa työketjua. Esimerkiksi eri järjestelmien välisissä prosesseissa robotti on hyvä ratkaisu. Tällaisia ovat esimerkiksi esi- ja jälkikäsittelytehtävät, kun siirrytään järjestelmästä toiseen.

– Sama prosessi voi säilyä mutta robotti tekee työtä, jota ihminen teki aiemminProsessin ei tarvitse muuttua niin paljon kuin uusien sovelluksien tai niiden kehittämisen yhteydessä. Näen silti tärkeäksi, että prosessien kehittäminen on taustalla mukana ohjaamassa kehitystä. On tehtävä jatkuvaa arviointia menetelmien välillä, muistuttaa Ainasvuori.

Kehitystyöhön tehoja: robotiikan ja automaation vuoropuhelu on tärkeää

– Robotiikka mahdollistaa automaatiohyötyjen konkreettisen hyödyntämisen yhä tehokkaammin. Robotiikan ja automaation yhdistämisellä on mahdollista ottaa nopeitakin edistysaskelia, kuvaa Ainasvuori.

– Esimerkiksi ERP-järjestelmiin automaation rakentaminen voi olla raskasta rakentaa ja niissä voi olla hyvä käyttää robotiikkaa apuna, kun taas ketterämmin kehittyviin järjestelmiin automaatioratkaisun voi saada nopeammin ja tehokkaammin, jolloin se on kaikkien asiakkaiden hyödynnettävissä. Tällaiset automatisointiratkaisut ovat myös järjestelmätoimittajan ylläpidon piirissä, kertoo puolestaan Aditro Publicin toimitusjohtaja Mari Eklund.

– Robotiikka tulee mukaan ennen tai jälkeen järjestelmää olevien työvaiheiden kehittämiseen siinä, missä automatiikka on järjestelmän sisässä, tarkentaa Päivi Pitkänen.

Mitä kaikkea sitten voidaan hoitaa automaatiolla ja robotiikalla?

Automaatio: Järjestelmän sisällä tehtävä kehitystyö, joka automatisoi toimintoja järjestelmän sisällä auttamaan ja nopeuttamaan työnkulkuja prosessien välillä. Automaatio on järjestelmäkehitystyötä, jonka hyödyt tulevat esille kaikille järjestelmän käyttäjille organisaatiossa. Toistuvien prosessien automaatio on kannattavaa tästä syystä.

Automaatiota voidaan hyödyntää esimerkiksi

  • toistuvien prosessien automatisoitiin, liittymien ajastus ja automatisointi
  • virhevalvonnan automatisointiin
  • toistuvien päättelyketjujen automatisointiin (esim. ostolaskun käsittelyssä)


Ohjelmistorobotiikka: 
Teknologia joka mahdollistaa manuaalisten rutiinitöiden automatisoinnin ilman muutoksia olemassa oleviin tietojärjestelmiin. Robotti voi toimia eri tietojärjestelmien välissä datan vertailijana, tarkastajana, pilkkojana tai robotti voi täydentää puutteellista dataa jostain kolmannesta järjestelmästä. Poikkeusten käsittely jää asiantuntijoiden käsiteltäväksi. Robotiikan käyttö kannattaa kohdentaa sellaisiin prosesseihin tai aliprosesseihin jotka ovat vakiintuneita ja joihin ei ole kohdistumassa muutoksia esim. järjestelmän vaihdoksia tai järjestelmä päivityksiä.

Robotiikkaa voidaan hyödyntää esimerkiksi

  • Päivittäin toistuviin monien henkilöiden aikaa vievien tehtävien automatisointiin (esim. päivittäisten virhelistojen pilkkominen ja lähettäminen oikeille henkilöille)
  • Harvemmin mutta hyvin paljon aikaa vievien manuaalisten tehtävien automatisointiin (tietojen vertailu, puuttuvien tietojen haku ja täydennys muista järjestelmistä)

 

Mitä hyötyjä voidaan saavuttaa?

Yksi tärkeä hyöty on asiantuntijatyön syventyminen: muutokset mahdollistavat asiantuntijuuden syventämisen ja tuottavuushyödyt työssä. Työn vaatimustaso kasvaa ja asiantuntijuus syvenee, kun rutiinityö minimoituu.

– Tällä hetkellä esimerkiksi kirjanpitäjät ja palkanlaskijat tekevät työtä, joka vaatii laajaa asiantuntemusta, mutta rutiinit vievät paljon aikaa. Tulevaisuudessa asiantuntijoilla on enemmän aikaa keskittyä asiantuntijatyöhön ja sitä myötä työn vaatimustasokin kasvaa. Robotiikka lisää myös uudenlaista työtä, joka voi olla esimerkiksi robottien ohjelmointia, konsultointia ja prosessien parempaa suunnittelua, tarkentaa Päivi Pitkänen.

Arvokasta on myös tehostuminen, jota organisaatio saa.

– Haemme ennen kaikkea toiminnan tehostamista. Tehostumistavoitteemme on jopa 10-30 % ja jotkut toimijat sanovat, että on olemassa jopa 40 % tehostamismahdollisuus. Mahdollisuudet tosin riippuvat siitä, millä tasolla ollaan nyt automaatiossa ja kehityksessä. Alallamme eläköityminen on hurjaa: noin 20 % jää eläkkeelle eli meidän vahvuudessamme se tarkoittaa 100 ihmistä viiden vuoden sisään. Tarvitsemme tehostumista, jotta pärjäämme, kertoo Pitkänen Monetran tavoitteista.

Olli Ainasvuori
Olli Ainasvuori


Olli Ainasvuori on MOST Digital Oy:n perustajaosakas. MOST Digital Oy tarjoaa asiakkailleen ohjelmistorobotiikkaan liittyviä asiantuntija-, projekti-, ja muutoshallinnan palveluita.  Ollilla on yli 15 vuoden kokemus asiantuntija- ja johtamistehtävistä taloushallinnon, konsultoinnin ja tilintarkastuksen liiketoiminta-alueilla. Lisäksi Ollilla on syvällinen osaaminen organisaatioiden strategioista, prosesseista ja toimintamalleista sekä ICT-kehittämisestä.

Päivi Pitkänen
Päivi Pitkänen


Päivi Pitkänen on Monetra Oy:n toimitusjohtaja, jolla on vahva palvelukeskustausta ja kymmenien vuosien kokemus liiketoimintojen sähköistämisestä. Monetra Oy on 2012 perustettu talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, jonka palveluvalikoima laajenee v. 2017 alussa mm. hallinto-, hankinta-, rekrytointi- ja painatuspalveluihin. Monetra Oy:n pääkonttori sijaitsee Oulussa.