Seitsemän johdon päätöstä – näin vauhditat digitaalista transformaatiota

Seitsemän johdon päätöstä – näin vauhditat digitaalista transformaatiota

Miten puhe digitalisaatiosta ja sen vaikutuksista saadaan tuotua ylätasolta ja suunnittelupöydiltä yrityksen toiminnan ytimeen? Tälläkin hetkellä Isoa D:tä pohditaan kuumeisesti Suomessa monissa organisaatioissa.

Monia uusia asioita kannattaa käynnistää kokeilemalla, mutta selkeä kokonaistavoite ja konkreettiset askeleet voivat auttaa pääsemään lopputulokseen nopeammin ja suoraviivaisemmin.

McKinsey julkaisi helmikuussa artikkelin, jossa käsiteltiin johdon päätöksen teon vaikutuksia digitaaliseen transformaatioon. Näin yrityksen johto voi auttaa ja vauhdittaa digitalisoitumista.

Päätös 1: Suunta ja reitin valinta

Suunnistajan ei kannata lähteä suunnistamaan ilman tietoa päämäärästä. Kun tavoite ja suunta ovat selkeät, on helpompi valita oikea reitti.

Organisaatioissa päätöksenteon tueksi tarvitaan markkinatietoutta, taloustietoa, asiakastietoa, teknologia tietämystä, dataa ja kokemusta. Päätöksen teossa pitää myös ymmärtää miten esimerkiksi teknologiat tulevat vaikuttamaan valittavaan reittiin. Reittejä on useita ja maailma muuttuu jatkuvasti ympärillä. Matkan varrella suunnistaja voikin joutua miettimään vaihtoehtoisen reitin ja tarkistamaan onko suunta oikea.

Päätös 2: Avainpelaajat ja joukkue

Joukkuelajeissa tietyillä pelaajilla on usein avainrooli maalin tekemisessä, mutta jos joukkue ei pelaa saumattomasti yhteen, yhden henkilön on vaikea saavuttaa haluttua tulosta. Organisaatiomaailman avainpelaajilla pitää olla oikeat taidot digitalisuudesta, jotta muutos voidaan viedä läpi. Valmentajan tehtävä on luoda visio ja strategia, jotka avainpelaajat vievät sinnikkäästi läpi koko organisaatiossa. Koko organisaation on myös sitouduttava muutokseen.

Päätös 3: Viestin ja vision kommunikointi

Jokainen muutos ja sen läpivienti vaatii aktiivista vision kommunikointia. Viestin pitää olla selkeä, rohkea ja terävä. Viestiä kannattaa toistaa ja viedä eteenpäin eri kanavia pitkin ja kaikille tasoille. Tarvittaessa viestiä kannattaa muokata kuulijakunnan mukaan.

Päätös 4: Tilannekartoitus

Ennen konkreettisia tekoja kannattaa lyhyesti kartoittaa nykyhetken tilanne eli käytettävät teknologiat ja käytettävissä olevien ihmisten osaaminen.

Tarvitaanko lisää koulutusta vai tarvitaanko johonkin osa-alueeseen ulkopuolista kumppania? Tulevaisuuden trendinä pidetään erilaisia yritysten ekosysteemejä. Kaikkea ei siis tarvitse tehdä itse, vaan voi yhdistää voimansa jonkun kanssa ja tehdä yhdessä.

Päätös 5: Reitin muutos

Suunnistajan pitää matkan varrella tarkistaa suunta ja muuttaa reittiä, jos esimerkiksi yllättäviä esteitä putkahtaa matkan varrelle. Muuttuvassa maailmassa yllätyksiä tulee aivan varmasti. Reittiä tai jopa suuntaa pitää pystyä muuttamaan matkan varrella, ketterästi ja ajoissa.

Digitaalisen transformaation mittaaminen vaatii omat mittarit ja tavan mitata asioita, riippuen muutoksen tavoitteista. Onnistumisia kannattaa mitata ja niistä kannattaa myös kommunikoida.

Päätös 6: Kuinka reagoida proaktiivisesti, nopeasti ja dynaamisesti?

Joukkueen valmentajan pitää lähtökohtaisesti reagoida nopeasti muutoksiin pelin edetessä. Myös digitaalisessa transformaatiossa muutoksia ja viilauksia pitää pystyä tekemään nopeasti.

Vuosittainen budjetointi ja suunnitelma ei ole riittävä aikasykli, vaan asioihin pitää pystyä reagoimaan nopeammin ja dynaamisesti. Investoinnit kannattaa kohdentaa tehokkaammin osa-alueisiin, joilla saavutetaan tuloksia ja virheelliset päätökset pitää pystyä tunnistamaan nopeasti ja ottaa niistä myös opiksi.

Päätös 7: Mitä tehdä, milloin ja millä resursseilla?

Johdon kannattaa miettiä, miten kohdentaa resurssit ja aikatauluttaa ne pikavoitot, joilla voi saada tuottoja. Samoin kannattaa tunnistaa ne mahdollisuudet, joilla saavutetaan kustannussäästöjä pidemmällä aikavälillä. Resurssien kohdentamiseksi tarvitaan nopeaa ja ketterää analyysiä siitä, miten ja millaisella aikataululla investoinnit maksavat itsensä takaisin.

Yhteenvetona. Aseta tavoite, lähde sitä kohti sopivin resurssein, mittaa onnistumisia ja ole valmis reagoimaan ketterästi muutoksiin matkan varrella. Jokainen valmiiksi saatu askel vie lähemmäksi päämäärää.

Ison D:n voi selättää, vaikka valmista ei tule tänään eikä vielä huomenna. Selkeällä pelikirjalla on kuitenkin helpompi saavuttaa haluttu tavoite.

LÄHDE: Peter Dahlström, Driek Desmet, and Marc Singer, McKinsey/ The seven decisions that matter in a digital transformation: A CEO’s guide to reinvention/2017  (http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-seven-decisions-that-matter-in-a-digital-transformation?cid=reinventing-eml-alt-mip-mck-oth-1702)