Konsernitilinpäätös lähestyy – Konsernisovelluksemme helpottaa hommaa

Konsernitilinpäätös lähestyy - Konsernisovelluksemme helpottaa hommaa

Joulukuu lähenee loppuaan ja konsernitilipäätös lähestyy! Useassa kunnassa tai muussa julkisessa yhteisössä konsernitilinpäätös tehdään Adtron Konsernisovelluksella, joka on osa Aditron taloushallinnon tuoteperhettä.

Kiireiseen tilinpäätösaikaan kannattaa valmistautua jo etukäteen.  Sovelluksellamme voit esim. tallentaa konsernin mahdolliset erillisyhtiömuutokset, kuntayhtymien omistusosuusprosenttien muutokset sekä syöttää konserniyhtiöiden toteumat heti niiden valmistuttua. Toteutumien syötön voi antaa myös konsernityttärien tehtäväksi selainpohjaisen käyttöliittymän kautta, jolloin konsernin pääkirjanpitäjän työ helpottuu.

Tulos-, tase- ja rahoituslaskelma raporttien avulla voidaan seurata konsernitilinpäätöksen rakentumista ajantasaisesti. Vaikka kaikkia tilinpäätöstietoja ei kaikista erillisyhtiöistä olisi saatu, voidaan silti tarkistaa toteumia ja tehdä eliminointeja mm. sisäisiin omistukseen ja liikevaihtoon. Eliminoinnit tallentuvat numeroiduiksi, selitteen sisältäviksi tositteiksi, joista koostetut pää- ja päiväkirjat auttavat osaltaan tilinpäätöksen tarkastamista. Edellisten vuosien eliminoidut tilinpäätökset saadaan vertailutiedoksi konsernin tilinpäätösraporteille.

Konsernin malliraporttipakettimme sisältää myös yhteenvetoraportit sekä viralliset konsernin tilinpäätösraportit. Lopulliset ja viralliset raportit voidaan viedä eri osapuolten nähtäväksi selainpohjaiseen raporttisovellukseen.

Kuntakonsernin tilinpäätöstä täydentämään voi muutamia lisätietoja syöttämällä laatia myös laajan joukon Kuntaliiton ohjeen mukaisia liitetietoja. Niissä käytetään pohjana eliminoituja tilinpäätöslukuja.

Konserniohjelma on osa CPM – Corporate Performance Management tuotekokonaisuutta josta löytyy työkalut myös johdon raportointiin ja ennustamiseen.

Valmistaudu ensi vuoden tilinpäätökseen ajoissa ja ota konserniohjelmamme avuksi!

 TUTUSTU KONSERNISOVELLUKSEEN WEBINAARISSAMME 11.1. KLO 13-14