Audhild Hval
Audhild Hval
Enterprise Account Manager

Forretningsutvikler med erfaring fra HRM, endringsledelse, resultatsikring, karriereveiledning, digitalisering av medarbeiderengasjement og forretningsprosesser.

Jeg brenner for å få folk ut på tur, på jobb eller privat, og tar gjerne møtet ute i friluft. Nå har jeg ansvaret for de største kundene våre i Aditro, men vil også være et lydrør for det jeg mener er viktig både innenfor arbeidsliv og privat.

My main focus is engagement, leadership, and business development. I love «walk shops», and prefer outdoor meetings and activity. I think communication is easier when walking, and it increases our creativity.

Posts by Audhild Hval

Digitalisering / Gratis guider og eBooks / Lønn

Slik får du gjennomslag for nytt lønnssystem hos ledelsen

Bruker bedriften din unødvendig mye tid på manuelle oppgaver og papirarbeid? Ser du at potensialet for effektivisering og automatisering ikke…

Les mer

HR

Systematisert læring: en klassisk vinn-vinn-situasjon for bedriften

Systematisering av læring og videreutvikling blant de ansatte er en jobb få bedrifter har råd til å droppe. For i tillegg til å øke trivselen, motivasjonen og produktiviteten internt kan effektive læringsmetoder…

Les mer

Digitalisering / Lønn

Sju grunner til å ha lønnshåndtering som skytjeneste

Digitalisering står på dagsordenen hos stadig flere bedrifter, og det er da viktig å avklare hvordan IT-miljøet skal tilpasses til…

Les mer

HR

Walkshop: Ta teamsamtalen eller telefonmøtet utendørs

Hjemmekontorsituasjonen har snudd opp-ned på jobbhverdagen til de aller fleste. For mange kan det være utfordrende å skulle være på…

Les mer

HR / Lønn

Våg å være mer som Pippi i uforutsigbarhetens tid

April 2020 Coronaviruset griper om seg både i jobb- og privatsfæren, og mange av oss opplever en hverdag preget av…

Les mer

HR / Lønn

13 konkrete tiltak for å lykkes med meningsmangfold i bedriften

Meningsmangfold er en viktig forutsetning for å ta gode beslutninger – som igjen er helt avgjørende for god ledelse og…

Les mer

#lifeataditro

Haikerens guide til hjemmekontorgalaksen (ingen grunn til panikk!)’

Mars 2020 Dag fire av fellesdugnaden er gjennomført. Mange av oss går nå inn i en uoverskuelig periode med hjemmekontor…

Les mer

HR / Lønn

7 tips til redusert sykefravær

Vi nordmenn liker å se på oss selv som et naturens folk med vikinggener, ski på beina og generelt sett…

Les mer

HR / Lønn

The Winner Shares It All

Nytt år betyr nye mål og nye muligheter. Men hvordan vet du egentlig at du har satt deg selv de…

Les mer