Audhild Hval
Audhild Hval
Enterprise Account Manager

Forretningsutvikler med erfaring fra HRM, endringsledelse, resultatsikring, karriereveiledning, digitalisering av medarbeiderengasjement og forretningsprosesser.

Jeg brenner for å få folk ut på tur, på jobb eller privat, og tar gjerne møtet ute i friluft. Nå har jeg ansvaret for de største kundene våre i Aditro, men vil også være et lydrør for det jeg mener er viktig både innenfor arbeidsliv og privat.

My main focus is engagement, leadership, and business development. I love «walk shops», and prefer outdoor meetings and activity. I think communication is easier when walking, and it increases our creativity.

Posts by Audhild Hval

HR

Systematisert læring: en klassisk vinn-vinn-situasjon for bedriften

Systematisering av læring og videreutvikling blant de ansatte er en jobb få bedrifter har råd til å droppe. For i tillegg til å øke trivselen, motivasjonen og produktiviteten internt kan effektive læringsmetoder…

Les mer

Digitalisering / Lønn

Sju grunner til å ha lønnshåndtering som skytjeneste

Digitalisering står på dagsordenen hos stadig flere bedrifter, og det er da viktig å avklare hvordan IT-miljøet skal tilpasses til…

Les mer

HR

Walkshop: Ta teamsamtalen eller telefonmøtet utendørs

Hjemmekontorsituasjonen har snudd opp-ned på jobbhverdagen til de aller fleste. For mange kan det være utfordrende å skulle være på…

Les mer

HR / Lønn

Våg å være mer som Pippi i uforutsigbarhetens tid

April 2020 Coronaviruset griper om seg både i jobb- og privatsfæren, og mange av oss opplever en hverdag preget av…

Les mer

HR / Lønn

13 konkrete tiltak for å lykkes med meningsmangfold i bedriften

Meningsmangfold er en viktig forutsetning for å ta gode beslutninger – som igjen er helt avgjørende for god ledelse og…

Les mer

HR / Lønn

7 tips til redusert sykefravær

Vi nordmenn liker å se på oss selv som et naturens folk med vikinggener, ski på beina og generelt sett…

Les mer

HR / Lønn

The Winner Shares It All

Nytt år betyr nye mål og nye muligheter. Men hvordan vet du egentlig at du har satt deg selv de…

Les mer