Når du er i skyen til Aditro
…så kan vi være din lønns-backup!

Vi kan bistå deg på oppgaver du ikke har tid til eller oppgaver du ikke ønsker å gjøre selv. Vi kan avlaste deg i korte eller lengre perioder, eller på fast basis med enkelte oppgaver.

Du kan av oss bestille vikar som kan hjelpe deg ved f.eks. ferie og fravær. Her er noen eksempler på ting vi kan hjelpe deg med.

Lønnsberedskap

Hvem skal sørge for at dine ansatte får lønn hvis nøkkelpersoner i lønnsavdelingen din blir syke? Hvem som helst kan ikke overta denne rollen i bedriften, for her er det mye fagkompetanse som kreves.

Lønnsberedskapstjenesten gir deg tilgang til lønnskompetanse i en «krisesituasjon» med kvalifisert personell. Vi utfører normale lønnsprosedyrer og spesielle forhold som er avtalt.

Refusjoner

Vi kan hjelpe deg med behandling av alle typer refusjoner, hvor vi sørger for at korrekte refusjonskrav sendes inn og følger opp mottak av refusjoner og purrer NAV ved avvik.

Vi kan følge opp fritak for arbeidsgiverperiode ved kronisk sykdom, refusjon ved sykdom under graviditet, maksdato.

Vi kan dessuten gi deg og lederne i bedriften råd om korrekt behandling av fravær og permisjoner.

Reise- og utleggskontroll

Vi kan utføre kontroll av reiser og utlegg før utbetaling, for eksempel av alle reiser og utlegg, en prosentandel, eller et avtalt uttrekk. Eksempel på kontrollnivå:

  • Nivå 1: Gyldige diettsatser og at bilag er i samsvar med de beløp som er ført på
    reiseregningen.
  • Nivå 2: Som nivå 1 samt at fradrag er i samsvar med gjeldende offentlig regelverk.
  • Nivå 3: Som Nivå 2 og i tillegg kontroll mot intern policy.

Vikar

Ved ferie, permisjoner eller fravær kan vi ta over hele eller deler av lønnskjøringen for deg i kortere eller lenger perioder.

Vurderer du å Outsource hele lønnstjenesten?

Les mer om Outsourcing lønn

Vil du vite mer om våre tilleggstjenester?