GDPR Konsulent pakke

Avgjørelsene du tar med hensyn til hvordan dataene dine skal behandles er kritiske for å sikre at du overholder forpliktelsene dine i følge personvernforordningen (GDPR). Men hvordan kan du overholde disse forpliktelsene og samtidig oppfylle dine lovpålagte krav fra nasjonale lover og dine spesifikke forretningsmessige behov?

Klassifiser dataene dine ifølge prinsipper for databeskyttelse med klassifiseringsprogrammet vårt, og gjør samsvarsoppgaven enklere. Oppfyll lett dine lovpålagte krav takket være våre minimumstider for lagring. Trenger du å opprette kategorier for spesielle formål eller sette andre lagringstider enn de som er foreslått? Ikke noe problem, tilpass disse retningslinjene til dine forretningsmessige behov med våre fullstendig tilpasningsdyktige løsninger.

En databehandler bør bare behandle dataene dine i henhold til dine anvisninger. Vi ser på oss selv som mer enn bare databehandleren din – som din forretningspartner forplikter vi oss til å dele vår ekspertise og bygge inn smarte funksjoner for å forenkle databeslutningene dine.

Vår handlingsplan for Veien mot samsvar skisserer fire enkle trinn med en kort beskrivelse og en klar oversikt over når leveranser skal foreligge og hvem som skal gjennomføre hva. Hvert trinn inkluderer også koblinger til relevant dokumentasjon fra vår Veien mot samsvar-pakke for ytterligere informasjon. Følg disse trinnene med støtte fra våre ressurser og konsulenter, og du har allerede kommet langt på Veien mot samsvar. Ikke nøl med å ta kontakt hvis du har noen spørsmål.

HANDLINGSPLAN

Oppsummering
Først må du definere det rettslige grunnlaget for behandling av dine data, siden vi trenger å kjenne til denne før vi kan gå videre til de neste trinnene, og det kan påvirke sletteprosessen.

Inndeling av personaldata i personvernkategorier er en forutsetning for datarapport- og dataeksportfunksjonene, som er viktige for å trygge den registrertes datarettigheter. Formålskategorier og lagringstider må defineres for å sikre at lovpålagte krav og dine spesifikke forretningsmessige behov oppfylles, og det vil igjen føre til dine egne databehandlingsrutiner.

Du er nødt til å analysere dataflyten din slik at vi kan hjelpe deg med å sette opp sikre overføringsmetoder og du kan etablere klart definerte innstillinger for tilgangsrettigheter.

Hvis alle disse trinnene fullføres i henhold til vår foreslåtte tidsplan, vil dine retningslinjer være implementert i våre produkter og prosesser før 25. mai.

1. Definer rettslig grunnlag

Kontrakt

Personopplysninger som kreves for å oppfylle et ansettelsesforhold.

Samtykke

Personopplysninger som ikke kreves for å oppfylle et ansettelsesforhold.

Et rettslig grunnlag kreves for å behandle personopplysninger. Kontrakt, samtykke, legitim interesse og lovpålagte krav er blant rettskategoriene som er tilgjengelige. Du kan bruke våre Databehandlingsrutiner som en mal hvis du ikke behandler personopplysninger basert på samtykke eller legitim interesse.

Intelligent data
contract and consent