GDPR KONSULENTBISTAND

Dere som behandlingsansvarlige er ansvarlig for at personvernprinsippene overholdes, og kan selv utføre gjennomgang og kartleggingen av hvilken personalinformasjon som lagres i Aditro’s systemer.

Vi har lagt opp til at dere skal kunne implementere GDPR funksjonaliteten i våre systemer selv, ved hjelp av brukerveiledninger og dokumenter for klassifisering av personalinformasjon.

Dere er ansvarlige for at egne kundespesifikke felter som inneholder personinformasjon blir kategorisert og en begrunnelse på hvorfor feltet/personinformasjonen blir lagret i systemet.

For kunder som bruker både Aditro HR og Aditro Lønn, er det viktig å kartlegge felter som er synkronisert/integrert i begge systemer.

KONSULENTBISTAND

Det er mulig å bestille bistand av våre konsulenter (GDPR konsulentpakke) til implementering av GDPR funksjonalitet:

Vi tilbyr:

 • Bistand med dataklassifisering som satt opp for hvert Aditro-produkt
  • Datakategorier: indirekte, direkte, sensitive og
  • Formålskategorier: produkt, juridisk, kunde
 • Bistand til å sette opp policy for utløpsdato (Aditro standard eller tilpasset, basert på klassifisering) og/eller initielt oppsett av slike retningslinjer
 • Bistand med forespurte og avtalte endringer i tilgangsrettigheter og/eller overføringsmekanismer mellom kunde og Aditro

Vi tilbyr ikke:

 • Juridisk rådgivning eller veiledning om GDPR og effektene av GDPR
 • Råd eller veiledning knyttet til kundens eget GDPR-prosjekt eller etterlevelse

Eksempel på konsulentbistand:

 • Bistand til å identifisere kundens egne felter i og inkludere disse i klassifiseringsoppsettet til Aditro
 • Bistand til klassifisering av persondata og formålskategori, og definere hvilke felter som skal slettes
 • Bistand med oppsett og konfigurering av GDPR toolet
 • Bistand til gjennomgang av tilganger
 • Opplæring
contract and consent