Hva kan du tjene på å investere i et nytt HR- eller lønnssystem?

Ditt gamle lønnssystem koster antagelig mer enn du tror.

Mange bruker de samme utdaterte løsningene og prosessene gjennom mange år, uten å være klar over hva dette koster. Derfor er det viktig å kunne identifisere de faktiske kostnadene du har relatert til Lønns og HR-systemer.

Les mer om:

  • Tid og ressurser for manuell lønnsadministrasjon
  • Mobile og smarte prosesser som frigjør tid
  • Internt engasjement med tydelig endringsledelse
  • Frigjør tid for strategisk HR og totale eierkostnader (TCO)
  • Tid før nyansatte blir produktive
  • Hvordan beregne kostnadene for HR- og lønnssystemer

I denne eBook’en kan du lære deg hva som skaper disse kostnadene, hvordan du finner de, og hvilke verktøy som finnes for å kunne øke produktiviteten og samtidig redusere kostnadene dine.

Last ned gratis eBook: