Header bottom decoration

Optimalisere dine HR-prosesser

Aditro HR støtter en rekke HR-prosesser. Ved å kombinere de forskjellige HR-modulene kan du få en løsning som støtter prosessene du trenger for din daglige HR-drift.

settingsProcesses / Ansettelser

Onboarding / Nyansettelser videocam

Administrere onboarding av nye ansatte. Legg inn informasjon i HR-systemet og opprett ansettelseskontrakter.

Les mer keyboard_arrow_down

Offboarding / Avslutte ansettelsen

Få full kontroll over offboardingsprosessen dersom en ansatt slutter eller går av med pensjon.

Les mer keyboard_arrow_down

Elektronisk signatur

Elektronisk signering av dokumenter og kontrakter.

Les mer keyboard_arrow_down

Ansettelsesperiode

Oppfølging av antall ansettelsedager i henhold til Employment Protection Act (LAS).

Les mer keyboard_arrow_down

GDPR management

Funksjonalitet for å overholde GDPR-regelverket angående oppbevaringstid for ansattes persondata.

Les mer keyboard_arrow_down
settingsProcesses / Tidsrapportering & Godkjenning

Fravær og nærvær med beregninger

Registrer fremmøte og fravær og godkjenn transaksjoner. Ofte klokkebasert rapportering. Automatiske beregninger etter tariffavtaler.

Les mer keyboard_arrow_down

Fravær og nærvær uten beregninger

Registrer fremmøte og fravær og godkjenn transaksjoner. Ofte klokkebasert rapportering. Ingen automatiske beregninger.

Les mer keyboard_arrow_down

Planlagt fravær

Ansatte søker om permisjon og ferie enkelt via mobilapp, leder godkjenner eller avviser forespørslene.

Les mer keyboard_arrow_down
settingsProcesses / Reise, utlegg og godkjenning

Reise og utlegg

Registrer reiseregninger og utlegg via mobilapp, leder godkjenner transaksjonene og sender til utbetaling.

Les mer keyboard_arrow_down
settingsProcesses / Utvikle og engasjere

Kompetansestyring

Beskriv kompetansekrav, vurder nåværende kompetanse og analyser eventuelle hull i bedriften.

Les mer keyboard_arrow_down

Medarbeidersamtaler

Planlegg og gjennomfør forskjellige typer samtaler rundt ytelse, onboarding, avslutning, rehabilitering og mer.

Les mer keyboard_arrow_down

Årlig lønnsrevisjon

Administrer den årlige lønnsgjennomgangsprosessen slik at ansatte får sin nye lønn.

Les mer keyboard_arrow_down
settingsProcesses / Rehabilitering

Sykefravær og rehabilitering

Prosess for å administrere langvarig sykefravær og rehabilitering i henhold til regelverk og policy.

Les mer keyboard_arrow_down
settingsProcesses / System administrasjon & utvikling

Omorganisering og brukertilgang

Administrer omorganiserings- og tilgangsregler for Aditro HR.

Les mer keyboard_arrow_down

Administrer oppgraderinger til nye versjoner

Prosessen fra mottak av nyheter om ny funksjonalitet til oppgradering av systemet og opplæring av brukere.

Les mer keyboard_arrow_down

Administrere og utvikle HR-prosessen

Prosessen for å utvikle HR-systemet og håndtere endringer. Endringer kan være innspill fra bruker, nye arbeidsrutiner, policy’s osv. som påvirker HR-systemet.

Les mer keyboard_arrow_down

HR-moduler

HR-prosessene beskrevet over kan du løse i Aditro HR. Systemet er modulbasert, som betyr at du kan velge prosessene du vil ha hjelp til og sette sammen en løsning som passer dine behov. Vi hjelper deg gjerne! Be om en uforpliktende demo, eller les mer om våre HR-moduler.