Header bottom decoration

HR Master

Dette er deg, forenklet. Informasjonen om de ansatte og organisasjonen, enkelt samlet og tilgjengelig.

Informasjonen du trenger om de ansatte og organisasjon, lett tilgjengelig.

Time

Gi dine ansatte en enkel opplevelse når du rapporterer og godkjenner tid.

Aditro Time er et web-og mobilbasert tid håndteringssystem og er en del av Aditro HR.

Payroll

Pålitelig lønnskjøring for en moderne hverdag.

Aditro Lønn er sømløst integrert med Aditro HR og følger lokale lover og regler for de nordiske landene.

Talent

Aditro Talent hjelper deg med å styrke dine ansatte. Det er bygget rundt målgjenkjenning, fri flyt av informasjon og tilbakemelding.

Talent sikrer at folk blir belønnet for sine ferdigheter og kompetanse, ikke deres posisjon i hierarkiet.

Analytics

Gi din organisasjon riktige verktøy, som gir deg dyp innsikt i persondataene dine.

Gå fra data til innsikt. All data, uansett format. På et sted.

Expense

Gi dine ansatte friheten til å rapportere sine utgifter på farten og ute av kontoret.

Aditro Expense gjør papirarbeid og tapte kvitteringer et fjernt minne.