Header bottom decoration

HR for mennesker

HR-system

HR-systemet Aditro HR er et funksjonsrikt HR-system som passer for mellomstore og store norske og nordiske selskaper. HR-systemet dekker stort sett alle oppgaver du trenger innen operativ HR. Aditro HR er modulbasert og settes opp med den funksjonaliteten som passer ditt selskaps behov.

HR-systemet er rollestyrt og har ulik funksjonalitet om du er leder, ansatt eller jobber i HR-avdelingen. De aller fleste HR-oppgavene kan ansatte og ledere enkelt løse via smarte apper på mobilen. HR-avdelingen og ekspertene har tilgang til hele det moderne og komplette HR-systemet som enkelt integreres med bl.a. Aditro Lønn.

For ansatte

Aditro Daily

Dette er HR-appen for alle ansatte der de raskt rapporterer tid og fravær, reiser og utlegg. Her finner du lønnsslippen, beskjeder fra HR, og kontaktopplysninger til alle dine kollegaer.

For ledere

Aditro Manager

Dette er HR-appen som gjør det enkelt å være leder. Her har du oversikt over teamet ditt og du får varsler om hva som må gjøres og huskes. Med få klikk godkjenner du feriesøknader, tidsrapporter og utlegg.

For HR

Aditro Pro

Her kan HR-spesialisten håndtere alt HR-arbeid i markedets kanskje mest komplette HR-system. Du får oversikt over hele organisasjonen, KPI-rapporter, HR-prosesser og funksjonsrike løsninger for håndtering av hele livssyklusen hos dine ansatte, helt fra onboarding til offboarding.


Moduler i Aditro HR

Plukk og miks den HR-funksjonaliteten som passer deg. Vi hjelper deg å skreddersy et HR-system som passer din bedrifts behov.
Funksjonaliteten i modulene blir tilgjengelig for dine ansatte via de mobile appene Daily og Manager.
HR-eksperten får den totale oversikten og rapporter i Aditro Pro.

HR Rapportering og Analyse

Få dyp innsikt i persondataene og KPI’er. Gå fra HR- data til innsikt. All data, uansett format. På et sted.

HR Master

Masterdata og informasjon om de ansatte og organisasjonen, enkelt og lett tilgjengelig. Dette er hjernen og grunnmodulen i HR-systemet.

Kompetanseutvikling

Styrk dine ansatte. Aditro Talent sikrer at du blir belønnet for dine ferdigheter og kompetanse, ikke din posisjon i hierarkiet.

Timeregistrering

Få en enkel opplevelse når du rapporterer og godkjenner tid og timer. Aditro Time er et web-og mobilbasert tidsregistreringssystem og er en del av Aditro HR.

Online opplæring

Learnifier er et kraftig e-læringsverktøy for å administrere onlineopplæring og lage opplæringsprogram og interne kurs.

Reise & Utlegg

Rapportere dine utgifter på farten. Expense gjør papirarbeid og tapte kvitteringer et fjernt minne for deg og dine ansatte.


HR-prosesser

Aditro HR støtter en rekke HR-prosesser. Ved å kombinere de forskjellige HR-modulene kan du få en løsning som støtter prosessene du trenger for din daglige HR-drift. Som f.eks. onboarding, offboarding, timer, fravær, reise & utlegg, utvikling og rehabilitering. Se eksempler på hvilke HR-prosesser du kan få dekket med våre Aditro HR moduler.


Trenger du et nytt HR-system?

Vi kan hjelpe deg med å sy sammen en HR-løsning som passer din bedrift.
Ta kontakt for en demo eller kartlegging av dine behov.