Expense

Expense er en omfattende, høyt automatisert kjernemodul i Aditro HR, den håndterer kompensasjoner for: turer, utgifter, bilbruk, reisetid og representasjoner. Håndteres i henhold til nasjonale forskrifter for Finland, Norge og Sverige.

Er du i en nordisk organisasjon hvor du trenger et enkelt verktøy for å håndtere all type jobbrelaterte utgifter? Aditro Expense kan brukes uavhengig av landet medarbeideren er ansatt i.

Når et krav er avsluttet, sendes det via godkjennings prosessen til ansattes leder for godkjenning. Hvis lederen ikke er til stede, kan sjefen delegere til en annen i bedriften.

Reiseplaner kan gjøres og godkjennes både før under og etter turen. Om noe er feil eller må legges til kan planen overføres som et nytt reisekrav, oppdateres og sendt for godkjenning.

Avstemmingsfunksjonen i Expense brukes til å bekrefte en bedrifts fakturaer, relater til den ansattes kjøps historikk som blir importert inn i systemet.

Expense, leveres det med en startpakke, inkludert innledende oppsett av finske, norske og svenske reisebestemmelser og de vanligste kostnadene.Startpakken kan brukes som den er, tilpasset under implementering eller på et senere tidspunkt.
Expense er tilgjengelig på engelsk, finsk, norsk, svensk og dansk. (maks 3)

Expense module

Base
  • Expense Claims
  • Travel Claims

Features at a glance

Base Module Expense

Expense claims

Have your receipts ready for documentation on the mobile. Take photos of your expenses during the trip and prepare your expense claim to be sent easily.

Feature overview
• Register expenses in the Daily-app

Base Module Expense

Travel claims

Give your employees the freedom to do more, on the go and out of office. Take the faster route from receipt to cash, and make paperwork and lost receipts a distant memory.

Feature overview
• Make expense reports in Aditro HR
• Manager approves in Manager app or Aditro HR
• After approval / reject, the employee will get notification and reminders about the managers action
• Transfer credit card transactions and add them to the travel and expense claims.
• Get reminders for deadlines and To-Do´s for what to complete.

Base Module Expense

Common functionality

Give your employees the freedom to do more, on the go and out of office. Take the faster route from receipt to cash, and make paperwork and lost receipts a distant memory.

Feature overview
• Travel Plan
• Domestic and foreign travel itineraries
• Advanced approvals
• Support for project reporting
• VAT and currency handling
• Ticket- and credit card imports
• Reconciliation of purchases
• Ready to use with Aditro payroll systems
• Bookkeeping and invoicing interfaces
• Bank payments
• Reports and archiving
• Money advances
• Mileage allowance and mileage logs
• Travel time compensation