Aditro Time

Timeregistrering

Aditro Time gjør rapportering av tid og fravær raskt og enkelt. Time er en enkel tidsrapporteringsmodul for dine ansatte og gir lederen en god teamoversikt. Med en kraftig integrering med Aditro Payroll, får du en svært automatisert prosess som sikrer korrekte resultater hver gang.

Gi dine ansatte en hyggelig opplevelse når de skal rapportere og godkjenne timer. Aditro Time gjør rapportering av tid og fravær raskt og enkelt. Aditro Time gir dine ledere en lettforståelig oversikt over godkjennelser.

Systemet er brukt for å samle og håndtere de ansattes faktiske timer og avvik fra planen, og basert på denne informasjonen evaluere opp mot den ansatte sitt sett med kalkulasjons regler for å gi korrekt input til lønnssystemet.

Timeregistrering

Standard funksjoner
 • Tidsregistrering
 • Forespørsel og planlegging
 • Godkjenning
 • Påminnelser
 • Planlegging
Tilleggsmuligheter
 • Time Calculations
 • Come & Go
 • Project Reporting

Funksjonalitet i Aditro Time

Inkludert i Aditro Time

Tidsregistrering

Aditro Time, Aditro People og Aditro Payroll er tett integrerte tjenester som muliggjør effektive måter å bygge opp tids- og fremmøteprosesser for å spare tid og sikre korrekte resultater.

Funksjonalitet

 • Tillat at ansatte registrerer tid på mobilen og skrivebordet uansett hvor de er.
 • Bruk nasjonale startpakker for tidsrapportering eller konfigurere systemet for alle typer arbeidsavtaler.
 • La ansatte se og planlegge sin tid og sitt møte i enkle grensesnitt.

Inkludert i Aditro Time

Forespørsel og planlegging

Gjør forespørsel om fravær raskt. Gjør planleggingen enkelt for ansatte med øyeblikkelig varsling dersom forespørselen er gitt eller ikke. La kolleger vite om ditt teams fremtidige tilstedeværelse.

Funksjonalitet

 • Hjelp ledere håndtere forespørsler for fravær som ferie og overtid.
 • Hjelp teamet koordinere, planlegge og dele oppmøte og variasjoner.
 • Gjør ferie og fravær forespørsler på desktop og mobil.


Inkludert i Aditro Time

Godkjenning

Avlast sjefen fra tidkrevende administrasjon. Med mobilappen er en godkjenning bare sekunder unna.

Funksjonalitet

 • Ledere kan godkjenne eller avvise forespørsler og godkjenne en periode med registreringer.
 • Godkjente registreringer innen perioden, vil være klar for overføring til lønn.
 • Hvis en forespørsel blir avvist, vil medarbeider få melding i innboksen.
 • To-Do melding når det er på tide å sende tidsrapporten for godkjenning.
 • Det er også mulig for en leder å motta To-Dos i innboksen om når det er tidsrapporter å godkjenne og forfallsdato.
 • Godkjenningsoversikt med godkjenningsstatus
 • De kan bestilles av enten leder, periodestatus eller registreringsstatus.


Inkludert i Aditro Time

Påminnelser

Gå aldri over en tidsfrist med Aditro HR påminnelser.

Funksjonalitet

 • I systemet er det automatiske påminnelser og manuelle påminnelser.
  • De automatiske påminnelsene kan utløses av en periode. Periode påminnelser kan minne ansatte om å rapportere om en periode, eller sende inn det. De kan minne lederen om å godkjenne den.
 • Manuelle påminnelser kan sendes til en leder som har perioder som ikke er godkjente, av en administrator.
 • Oppgaver utløses av registreringer. Disse kan enten være forespørsler, eller en hvilken som helst registrering som er konfigurert til å gjøre dette.


Inkludert i Aditro Time

Planlegging av arbeidstid

Arbeidsplaner vil alltid være tilgjengelige for de ansatte på nettet.

Funksjonalitet

 • Arbeidsskift med start- og sluttider vises i kalendere og lagplanlegging.
 • En planmodul hvor man skal bygge og definere arbeidsskift og tidsplaner, er gitt.
 • Hvis forlengelsesmodulen brukes, kan en flexramme kobles til et bestemt arbeidsskifte eller gjennom arbeidstidsberegningsavtalen.
 • Arbeidsskift kan legges til som standard, ventemodus eller på anropsskift.
 • Systemet administrerer nattskift, starter og slutter på ulike datoer.
 • Avvik i henhold til arbeidstidsplanen, kan håndteres av en tilkoblet avviksplan, en avviksdags eller ved å registrere en skiftendring.

Inkludert i Aditro Time

Vanlig funksjonalitet

Aditro Time, Aditro People og Aditro Payroll er tett integrerte tjenester som muliggjør effektive måter å bygge opp tids- og fremmøteprosesser for å spare tid og sikre korrekte resultater.

Funksjonsoversikt

 • Bygg dynamiske arbeidsflyter for godkjenninger, erstatninger og myndighetsnivåer med Aditro People.
 • Bygg og administrer ansattes registreringsgrunnlag og tidsplaner for å forenkle rapporteringen.
 • Nyt full integrering med Aditro Payroll for riktig balanse, for eksempel ferier og overtid.
 • Lag avanserte registreringssøk.
 • Administrer grunner, betalingskoder og valideringer.


Aditro Time versjoner

Velg hvilken versjon som passer dine behov best.

Ingen beregning

 • Ingen automatiske beregninger
 • Alle time- og fraværskoder er tilgjengelig
 • Godkjenning og workflow
 • Mobile apper

Standard Beregning

Alt i «ingen beregning» er inkl., i tillegg får du:

 • Beregningsmotor
 • Lover og kollektivavtal
 • Forhåndsdefinerte beregningsregler

Avansert beregning

Alt fra «standard» er inkl. i tillegg får du:

 • Mer omfattende set med beregningsregler
 • Kundespesifikke regler


La oss vise deg løsningen!

Aditro Time er en egen modul i Aditro HR. Vi vil gjerne vise deg den om du er interessert?
Book en uforpliktende demo på Aditro HR og vi viser deg hvordan time-modulen fungerer!

Har du fått med deg disse?: