Fremtidens HR-systemer vil forenkle hverdagen til alle i bedriften

HR-bransjen har et innholdsrikt år i vente. Fordi ny teknologi og videreutvikling gjør HR-systemene smartere, vil stadig flere krevende prosesser kunne forenkles og automatiseres – noe som vil frigjøre mye verdifull tid. Bedrifter som fortsatt har løsningene sine «on-premise», kommer til å flytte dem opp i skyen, samtidig som systemleverandørene vil satse mer på å tilby tjenester som ikke bare forenkler hverdagen til HR-avdelingen, men også til hver enkelt ansatt.

I en bransje preget av sterk konkurranse, hvor det stadig satses på ny teknologi og programvare, er det helt avgjørende å henge med i svingene – og ikke minst å skille seg ut. I tillegg til å levere de nyeste systemene for lønn og HR, er vi i Aditro alltid opptatt av å gi kundene våre merverdi utover de konkrete tjenestene vi tilbyr. I 2020 fortsetter vi derfor arbeidet med å finne nye måter å gjøre arbeidsdagen enklere på – blant annet ved å flytte alle opp i skyen og ved å automatisere alt av tunge, gamle prosesser.

Automatisering av alt som automatiseres kan

I løpet av året – og årene – som kommer, vil vi se stadig mer automatisering på alle felt. For HR-bransjen betyr dette blant annet mer effektive onboarding-programmer for nyansatte. Dette har tradisjonelt krevd mye involvering og administrering fra HR-avdelingen, men i fremtiden vil det kunne skje nærmest av seg selv. At nyansatte opplever startfasen som ryddig og sømløs, er helt avgjørende for hvor mye de vil trives – og kan bidra til at de blir i bedriften lenger.  

En enklere hverdag for hver enkelt ansatt

Mens leverandørene tidligere har fokusert på å levere spesialistsystemer for HR-avdelingen, har vi over tid endret fokus mot systemer som også kan forenkle hverdagen for hver enkelt ansatt. Alt av viktige gjøremål skal kunne gjøres mobilt, og det vil blant annet bli lettere for ansatte å registrere reiseregninger og timer, endre data om seg selv og søke om ferie.

Alle skal opp i skyen

Det er ikke noe nytt at stadig flere flytter systemene sine opp i skyen, men 2020 er året der dette virkelig kommer til å skyte fart innen lønn og HR. Det er flere år siden Aditro sluttet å selge fysiske løsninger som måtte installeres hos kunden, og i året som kommer satser vi på å få alle kunder som fortsatt er «on-premise», opp i skyen.

Stadig større investeringer i programvare

Mange vil nok oppleve at HR- og lønnssystemene blir dyrere fremover – rett og slett fordi det ligger store investeringer bak de nyeste teknologiene, og fordi de dermed bidrar til vesentlige effektiviseringer. Men selv om løsningene vil koste litt mer, vil også mulighetene for verdiskapning og vekst øke betraktelig. De nyeste systemene kan også bli et av bedriftens konkurransefortrinn.  

Vil robotene ta over jobben din?

Det spekuleres mye i om kunstig intelligens, automatisering og roboter vil kunne ta over jobbene til ansatte i HR- og lønnsavdelinger. Vi ser allerede i dag at svært mye av det arbeidet som er lett å automatisere, blir automatisert. Mye repetitivt og kjedelig arbeid vil med andre ord forsvinne fra stillingene og dermed frigjøre tid til mer verdiskapende oppgaver.

Vi i Aditro har kun én oppgave: å gjøre HR-administrasjon mer effektiv. Er du nysgjerrig på hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift, så ta gjerne kontakt med en av våre kunnskapsrike rådgivere.