GDPR i HR og lønn – slik følger du reglene

For de som jobber med HR og lønn, hvor håndtering av personopplysninger er en vesentlig og svært viktig del av arbeidet, vil innføringen av GDPR få store
konsekvenser både system- og prosessmessig, samt hvordan du faktisk utfører jobben hver dag. Hovedsakelig handler det om å skape bevissthet om hvilke
personopplysninger som behandles og hvorfor, hvor disse dataene er tilgjengelige, hvem som har tilgang til dem og hvilke forutsetninger som gjelder
for ulike typer data.

Vi har utviklet dette whitepaper spesielt for de som arbeider innen HR og lønn, og som i samarbeid med IT avdelingen jakter på svar på de utfordringene
som GDPR gir.

Last ned white paperet nå!