HR og Lønn er ikke hva det en gang var.

I over femti år har Aditro trodd på å sette menneskets behov i sentrum for HR- og lønnsprosessene. Deres innovasjonsreise har alltid fulgt filosofien om å bruke teknologi for å hjelpe folk få mer ut av jobbene sine.

«vårt oppdrag er å gjøre HR og lønn enkelt og tilgjengelig for alle og gjøre det mulig for HR- og lønnsekspertene å fokusere på å levere førsteklasses HR- og lønnstjenester istedenfor å bruke sin tid på repetitiv administrasjon», sier Martin Sjögren, CEO for Aditro.

Fremtiden for HR og lønn er i skyen

Aditro tilbyr fleksible skyløsninger som betjener alle behov innen HR og Lønn, fra masterdata håndtering, tid rapportering og utgifts rapporter til bedriftsanalyse. Som en Nordisk leverandør er løsningene spesifisert til lokale nordiske reguleringer. En av de viktigste fordelene Aditro gir til bedrifter er at teknologien brukes for å gi mennesker friheten til å konsentrere seg om det de er best til. Med bruk av avansert teknologi kan repetitive oppgaver automatiseres og ansatte kan fokusere på å bringe verdi til bedriften.

«For eksempel kan mange av de komplekse og tidkrevende oppgavene relatert til ulike myndigheter automatiseres, det sparer ikke bare tid for lønnsspesialister, men minimerer også risikoen for konsekvenser av å ikke oppfylle de lovpålagte kravene. «sier Sjögren og fortsetter, « Våre kunders liv og bedrifter kan forbedres av mobilitet og skyløsninger. Med mobilteknologi kan ledere og ansatte håndtere sine HR-behov enkelt og smidig når de trenger det. Med skyløsninger får de fleksibilitet.

Endrede bedriftsbehov skaper nye krav til støttesystemer og tjenester

Tradisjonelt sett har det vært to ulike bedriftsmodeller i bransjen. Enten kjøper en bedrift programvare og bruker interne eksperter, eller så legger de ut hele HR- og Lønnsprosessen til en annen bedrift.

«Vi har innsett at disse to alternativene ikke lenger betjener det behovet våre kunder har. Derfor har vi utviklet fleksible hybridløsninger som Aditro Lønnsberedskap, som er skalerbare og tilpasser seg hurtig endrede behov.» fortsetter Sjögren.

«Vi gjorde en enorm investering i disse nye løsningene for å bedre kunne hjelpe våre kunder spare tid og penger.» Sier Sjögren. « I fjor var antallet mobilbrukere nesten dobbelt så mange som vi hadde forutsett. Jeg er veldig glad for at våre kunder har tatt våre standardiserte og automatiserte løsninger så utrolig godt imot.

Book en graits 30min online demo!